Daty historia cz.1

 0    90 flashcards    mdmmdm
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
rewolucja neolityczna
start learning
9000-3000r.p.n.e.
kodeks Hammurabiego
start learning
1750r.p.n.e.
zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu
start learning
3100r.p.n.e.
kultura minojska
start learning
2000-1450r.p.n.e.
kultura mykeńska
start learning
1580-1200r.p.n.e.
wielka kolonizacja grecka
start learning
VIII-Vw.p.n.e.
drakońskie prawa
start learning
621r.p.n.e.
reformy Solona
start learning
594-593r.p.n.e.
tyrania Pizystrata
start learning
561r.p.n.e.
demokratyczne reformy Klejstenesa
start learning
508-507r.p.n.e.
bitwa pod Maratonem
start learning
490r.p.n.e.
bitwa pod Termopilami, bitwa pod Salaminą
start learning
480r.p.n.e.
bitwa pod Platejami
start learning
479r.p.n.e.
pierwsze igrzyska olimpijskie
start learning
776r.p.n.e.
bitwa pod Cheroneją
start learning
338r.p.n.e.
bitwa nad Granikos
start learning
334r.p.n.e.
bitwa pod Issos
start learning
333r.p.n.e.
bitwa między Arbelą a Gaugamelą
start learning
331r.p.n.e.
założenie Rzymu
start learning
753r.p.n.e.
wprowadzenie republiki
start learning
509r.p.n.e.
I wojna punicka
start learning
264-241r.p.n.e.
II wojna punicka
start learning
218-202r.p.n.e.
bitwa pod Kannami
start learning
216r.p.n.e.
bitwa pod Zamą
start learning
202r.p.n.e.
III wojna punicka
start learning
146r.p.n.e.
zasztyletowanie Cezara
start learning
44r.p.n.e.
Oktawian pierwszym Augustem
start learning
27r.p.n.e.
bitwa pod Akcjum
start learning
31r.p.n.e.
Karakalla nadaje obywatelstwo wszystkim wolnym mieszkańcom
start learning
212
edykt mediolański
start learning
313
chrześcijaństwo religią panującą
start learning
392
Konstantynopol drugą stolicą
start learning
330
podział Imperium Rzymskiego
start learning
395
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
start learning
476
kodeks Justyniana
start learning
534
upadek cesarstwa wschodniorzymskiego
start learning
1453
hidżra
start learning
622
rozbicie Arabw pod Poitiers
start learning
732
chrzest Chlodwiga
start learning
496
utworzenie Państwa Kościelnego
start learning
756
koronacja Karola na cesarza rzymskiego
start learning
800
traktat z Verdun
start learning
843
koronacja Ottona I, utworzenie Świętego cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego
start learning
962
chrzest Polski
start learning
966
bitwa pod Cedynią
start learning
972
Dagome iudex
start learning
991
śmierć Wojciecha w Prusach
start learning
997
zjazd gnieźnieński
start learning
1000
wojna z cesarzem Henrykiem II
start learning
1004-1018
koronacja Bolesława Chrobrego, Mieszka II
start learning
1025
koronacja Bolesława Śmiałego
start learning
1076
początek rozbicia dzielnicowego
start learning
1138
wielka schizma wschodnia
start learning
1054
Dictatus papae-reforma gregoriańska
start learning
1075
przybycie Henryka IV do Canossy
start learning
1077
konkordat wormacki
start learning
1122
synod w Clermont
start learning
1095
utrata Akki
start learning
1291
ogłoszenie wielkiej karty swobód
start learning
1215
bitwa pod Legnicą
start learning
1241
sprowadzenie Krzyżaków
start learning
1226
koronacja Przemysła II
start learning
1295
koronacja Wacława II
start learning
1300
zdobycie pomorza przez Branderburgie, rzeź Gdańska
start learning
1308
koronacja Władysława Łokietka, proces o pomorze w Inowrocławiu
start learning
1320
bitwa pod Płowcami
start learning
1331
koronacja Kaimierza Wielkiego
start learning
1333
pokój wieczysty w Kaliszu
start learning
1343
Uniwersytet Jagielloński
start learning
1364
śmierć Kazimierza Wielkiego
start learning
1370
sobór w Konstancji
start learning
1414-1418
wielka schizma zachodnia
start learning
1378-1417
przywilej w Koszycach
start learning
1374
zawarcie unii w Krewie, monarchia elekcyjna
start learning
1385
bitwa pod Grunwaldem, oblężenie Malborka
start learning
1410
I pokój toruński
start learning
1411
unia horodelska
start learning
1413
przywilej w Czerwińsku
start learning
1422
przywilej w Jedlni
start learning
1430
inkorporacja Prus, początek wojny 13-letniej, przywileje cerekwicko-nieszawskie, bitwa pod Chojnicami
start learning
1454
II pokój toruński
start learning
1466
zwołanie pierwszego sejmu walnego
start learning
1493
przywilej w Piotrkowie
start learning
1496
konstytucja nihil novi
start learning
1505
bitwa pod Warną
start learning
1444
odkrycie Ameryki
start learning
1492
odkrycie drogi do Indii przez Vasco da Game
start learning
1497-1498
wyprawa Magellana
start learning
1519-1522
wygłoszenie tez Lutra
start learning
1517
supremacja kościoła angielskiego przez Henryka VIII
start learning
1534

You must sign in to write a comment