data science

 0    56 flashcards    aleksandrapestka3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
niezgodność
start learning
inconsistency
literówka
start learning
typo
przejezyczenie
start learning
misspoke
funkcja wielokrotnego użytku
start learning
reusable function
opieka nad jednym modelem
start learning
babysitting one model
weryfikacja pomysłu
start learning
proof of concept
z natury
start learning
inherently
osobliwość
start learning
distinctive feature
część kłopotliwa
start learning
troublesome part
stroma zmiana / płytka zmiana
start learning
steep change/ shallow change
mała różnica
start learning
minor difference
ogólny problem
start learning
generic issue
wywołać lepszą wydajność
start learning
elicit better performance
sąsiadujące piksele
start learning
adjacent pixels
przesunięcie
start learning
displacement
się zestarzeć
start learning
to get stale
odszyfrować znak
start learning
decipher sign
główna idea za sobą
start learning
core idea behind
modne slowo
start learning
buzz word
zrozumieć ideę
start learning
grasp the idea of
Kod wielokrotnego użytku
start learning
reusable code
Obwiednia
start learning
bounding box
kojarzy się z czymś
start learning
associated with something
dążyć do zrobienia czegoś
start learning
seek to do sth
podatne na błędy
start learning
error-prone
żmudne zadanie
start learning
tedious job
punkt orientacyjny
start learning
landmark
zmniejszyc wydajność
start learning
hurt the performance
Tłumienie prawdy
start learning
suppression of the truth
zakotwiczony box
start learning
anchor box
przedstawić
start learning
submit
The sample will be submitted for analysis.
spójrz bardziej szczegółowo
start learning
look in greater detail
architektura kodowania
start learning
encoding architecture
wykonaj te kroki
start learning
carry out these steps
wykonywać moje obowiązki
start learning
carry out my duties
współpracować
start learning
interoperate
pozornie dobry
start learning
seemingly good
jakikolwiek
start learning
whatsoever
nie wyciągaj pochopnych wniosków
start learning
don't draw any rush conclusions
znakomite wyniki
start learning
outstanding results
szybkie prototypowanie
start learning
rapid prototyping
przypisanie ponowne
start learning
reassign
jakkolwiek chcesz
start learning
however you wish
krok
start learning
stride
dobrze funkcjonowac
start learning
be up and running
nowatorski
start learning
novel
w fazie testowej
start learning
in beta
umozliwiac
start learning
facilitate
Schools should facilitate and promote physical activity for students.
sedno sprawy
start learning
crux of the matter
nieistotny
start learning
extraneous
zbędny
start learning
redundant
ostatecznie
start learning
ultimately
przynależność do klasy
start learning
affiliation to class
należycie zrobione
start learning
duly done
należycie opłacone
start learning
duly paid
opuścić pole widzenia
start learning
leave the field of view

You must sign in to write a comment