czaszka vol. 1

 0    74 flashcards    dishdogz17
print play test yourself
 
Question Answer
kości czaszki
start learning
ossa cranii
sklepienie
start learning
calvaria
podstawa
start learning
basis
jama czaszki
start learning
cavum cranii
dół przedni czaszki
start learning
fossa cranii anterior
dół tylny czaszki
start learning
fossa cranii posterior
dół środkowy czaszki
start learning
fossa cranii media
kość potyliczna
start learning
os occipitale
łuska potyliczna
start learning
squama occipitalis
części boczne
start learning
partes laterales
część podstawna
start learning
pars basilaris
kłykcie potyliczne
start learning
condyli occipitalis
kanał nerwu podjęzykowego
start learning
canalis hypoglossi
trzon
start learning
corpus
skrzydła mniejsze
start learning
ala minor
skrzydła większe
start learning
ala major
wyrostki skrzydłowate
start learning
processus pterygoideus
zatoki klinowe
start learning
sinus sphenoidales
dół przysadki
start learning
fossa hypophysialis
kości skroniowe
start learning
ossa temporalis
część skalista
start learning
pars petrosa
część bębenkowa
start learning
par tympanica
część łuskowa
start learning
pars squamosa
kanał nerwu twarzowego
start learning
canalis facialis
kości ciemieniowe
start learning
ossa parietalis
dołeczki ziarenkowe
start learning
foveolae granulares
kość czołowa
start learning
os frontale
łuska czołowa
start learning
squama frontalis
części oczodołowe
start learning
partes orbitales
część nosowa
start learning
pars nasalis
zatoki czołowe
start learning
sinus frontales
kość sitowa
start learning
os ethmoidale
pozioma blaszka sitowa
start learning
lamina cribrosa
blaszka pinowa
start learning
lamina perpendcularis
błędniki sitowe
start learning
labyrinthus ethmoidales
małżowiny nosowe
start learning
concha nasalis
roztwór półksiężycowaty
start learning
hiatus semilunaris
część mózgowa
start learning
neurocranium
część twarzowa
start learning
splanchnocranium
małżowiny nosowe dolne
start learning
conchae nasales inferiores
kości łzowe
start learning
ossa lacrimalia
kości nosowe
start learning
ossa nasalia
kości jarzmowe
start learning
ossa zygomatica
szczęka
start learning
maxilla
żuchwa
start learning
mandibula
kość podniebienna
start learning
ossa palatina
lemiesz
start learning
vomer
wyrostek czołowy
start learning
processus frontalis
wyrostek skroniowy
start learning
processus temporalis
wyrostki piramidowe
start learning
processus pyramidales
wyrostki oczodołowe
start learning
processus orbitales
wyrostki klinowe
start learning
processus sphenoidales
otwór klinowo-podniebienny
start learning
foramen sphenopalatinum
zatoka szczękowa
start learning
sinus maxillaris
wyrostek podniebienny
start learning
processus palatinus
wyrostek zębodołowy
start learning
processus alveolaris
przegrody zębodołowe
start learning
septa interalveolaria
kanał podoczodołowy
start learning
canalis infraorbitalis
gałąź żuchwy
start learning
ramus manibulae
kąt żuchwy
start learning
angulus mandibulae
wyrostek kłykciowy
start learning
processus condylaris
wyrostek dziobiasty
start learning
processus coronoideus
kanał żuchwy
start learning
canalis manibulae
kość gnykowa
start learning
os hyoideum
rogi większe
start learning
cornua majora
rogi mniejsze
start learning
cornua minora
oczodół
start learning
orbita
szczelina oczodołowa dolna
start learning
fissura orbitalis inferior
szczelina oczodołowa górna
start learning
fissura orbitalis superior
dół gruczołu łzowego
start learning
fossa glandulae lacrimalis
dół woreczka łzowego
start learning
fossa sacci lacrimalis
podniebienie twarde
start learning
palatum durum
nozdrza przednie
start learning
nares
nozdrza tylne
start learning
choanae

You must sign in to write a comment