Czasowniki nieregularne niemiecki

1.5  2    49 flashcards    masterid
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
piec
start learning
backen - buk - gebacken
zaczynać
start learning
beginnen - begann - begonnen
oferować
start learning
bieten - bot - geboten
prosić
start learning
bitten - bat - gebeten
zostać
start learning
bleiben - blieb - geblieben
łamać
start learning
brechen - brach - gebrochen
przynosić
start learning
bringen - brachte - gebracht
myśleć
start learning
denken - dachte - gedacht
móc
start learning
dürfen - durfte - gedurft
jeść
start learning
essen - aß - gegessen
jeździć
start learning
fahren - fuhr - gefahren (sein)
spadać
start learning
fallen - fiel - gefallen
znaleźć
start learning
finden - fand - gefunden
dawać
start learning
geben - gab - gegeben
iść
start learning
gehen - ging - gegangen (sein)
trzymać
start learning
halten - hielt - gehalten
mieć
start learning
haben - hatte - gehabt
wieszać
start learning
hängen - hing - gehangen
nazywać się
start learning
heißen - hieß - geheißen
pomagać
start learning
helfen - half - geholfen
znać
start learning
kennen - kannte - gekannt
pochodzić
start learning
kommen - kam - gekommen
umieć
start learning
können - konnte - gekonnt
biec
start learning
laufen - lief - gelaufen (sein)
czytać
start learning
lesen - las - gelesen
leżeć
start learning
liegen - lag - gelagen
lubić
start learning
mögen - mochte - gemocht
musieć
start learning
müssen - mußte - gemußt
brać
start learning
nehmen - nahm - genommen
spać
start learning
schlafen - schlief - geschlafen
zamykać
start learning
schließen - schloß - geschlossen
pisać
start learning
schreiben - schrieb - geschrieben
pływać
start learning
schwimmen - schwamm - geschwommen (sein)
widzieć
start learning
sehen - sah - gesehen
być
start learning
sein - war - gewesen (sein)
śpiewać
start learning
singen - sang - gesungen
siedzieć
start learning
sitzen - saß - gesessen
powinno się
start learning
sollen - sollte - gesollt
mówić
start learning
sprechen - sprach - gesprochen
stać
start learning
stehen - stand - gestanden
nosić
start learning
tragen - trug - getragen
spotkać
start learning
treffen - traf - getroffen
pić
start learning
trinken - trank - getrunken
robić
start learning
tun - tat - getan
zapomnieć
start learning
vergessen - vergaß - vergessen
rosnąć
start learning
wachsen - wuchs - gewachsen (sein)
stawać się
start learning
werden - wurde - geworden (sein)
wiedzieć
start learning
wissen - wuße - gewußt
chcieć
start learning
wollen - wollte - gewollt

Nieregularne niemiecki

Niemieckie czasowniki nieregularne w trzech formach. Nagrania z poprawną wymową pozwolą na szybkie zapamiętanie i „osłuchanie” się ze słówkami. Dzięki fiszkom szybko opanujesz niemieckie czasowniki nieregularne we wszystkich czasach – przekonaj się sam już dziś!

Nauka z fiszkami

Jak szybko nauczyć się czasowników nieregularnych z niemieckiego? To pytanie z pewnością zadaje sobie nie jeden uczeń przed sprawdzianem z niemieckiego, ale odpowiedź jest prosta – z fiszkami! Prosta, ale naprawdę skuteczna metoda szybkiej i trwałej nauki – np. niemieckich czasowników nieregularnych.

Sprawdzenie umiejętności

Sprawdź, na ile dobrze opanowałeś materiał z zestawu. Skorzystaj z dostępnego testu z czasowników nieregularnych niemieckich, lub zagraj w dedykowaną grę. Jeżeli powinieneś coś jeszcze powtórzyć, najlepiej wydrukuj listę słówek, które sprawiają Ci kłopoty.

Comments:

pati1419964 wrote: 2012-10-17 16:13:54
ciekawe co dostane ze sprawdzianu:p

You must sign in to write a comment