czasowniki nieregularne 2

 0    36 flashcards    Gabrys036
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
znaleźć
start learning
find - found - found
uciekać
start learning
flee, fled, fled
latać
start learning
fly, flew, flown
zakazać
start learning
forbid - forbade - forbidden
zapomnieć
start learning
forget, forgot, forgotten
wybaczyć
start learning
Forgive, forgave, forgiven
zamrażać, zamarzać
start learning
freeze, froze, frozen
dostawać
start learning
get, got, got
dawać
start learning
give, gave, given
iść, jechać
start learning
go, went, gone
rosnąć, uprawiać
start learning
grow, grew, grown
wieszać się
start learning
hang, hung, hung
mieć
start learning
have, had, had
mieć
start learning
have, had, had
słyszeć
start learning
hear, heard, heard
ukryc sie
start learning
hide, hid, hidden
uderzyć, bić
start learning
hit, hit, hit
trzymać
start learning
hold - held - held
ranić, zranić
start learning
hurt, hurt, hurt
trzymać, zachować
start learning
keep, kept, kept
klęczeć, klękać
start learning
kneel, knelt, knelt
wiedzieć, znać
start learning
know - knew - known
kłaść
start learning
lay - laid - laid
prowadzić, dowodzić
start learning
lead, led, led
pochylać się, opierać się
start learning
lean, leant, leant
skoczyć, podskoczyć, wzbić się
start learning
leap, leapt, leapt
uczyć się
start learning
learn, learnt, learnt
wyjeżdżać, opuszczać
start learning
leave, left, left
pożyczyć komuś
start learning
lend, lent, lent
pozwalać, wynajmować
start learning
let, let, let
leżeć
start learning
lie, lay, lain
zapalać
start learning
light - lit - lit
zgubić, stracić
start learning
lose, lost, lost
zrobić
start learning
make, made, made
mieć znaczenie, mieć na myśli
start learning
mean, meant, meant
pluć
start learning
spit - spat - spat

You must sign in to write a comment