czasownik frazowy come

 0    21 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
spotkać kogoś przypadkiem, znaleźć coś przypadkiem
Wczoraj wpadłem na Sally.
start learning
come across
I came across Sally yesterday.
zdarzyć się, stać się (zwłaszcza niespodziewanie)
start learning
come about
pojawiać się, zbliżać się
Pociąg powinien pojawić się niedługo.
start learning
come along
The train should come along soon.
rozpadać się na kawałki, rozbijać się
Książka rozpadła się w moich rękach.
start learning
come apart
The book came apart in my hands.
przyjść, wpaść (do kogoś z wizytą)
Może wpadniecie oboje na drinka?
start learning
come around
Why don't you both come around for a drink?
dojść do siebie, odzyskać przytomność
start learning
come around
nawiązywać do czegoś, przypominać coś
start learning
come back to sth
sprowadzać się do czegoś (np. jakiś problem)
start learning
come down to sth
zachorować na coś
Zachorował na ospę w wieku 30 lat.
start learning
come down with something
He came down with the chickenpox at the age of thirty.
odpaść, odejść (np. o farbie)
Farba w moim pokoju odpada.
start learning
come off
The paint in my room comes off.
udać się, powieść się
Impreza urodzinowa mojej siostry udała się całkiem nieźle.
start learning
come off
My sister's birthday party came off pretty well.
No, dalej!
start learning
Come on!
natknąć się na kogoś przypadkiem
Natknąłem się na nią przypadkiem, kiedy robiłem zakupy.
start learning
come on
I came on her when I was doing shopping.
schodzić (np. o plamie)
Te plamy od czekolady nie chcą zejść.
start learning
come out
These chocolate stains won't come out.
wychodzić na jaw
Prawda wyszła na jaw dopiero po fakcie.
start learning
come out
The truth came out only after the fact.
wychodzić, pojawiać się (np. o słońcu, gwiazdach
Słońce wyszło o piątej rano.
start learning
come out
The sun came out at 5 a.m.
przyjeżdżać, wpadać (do kogoś)
Zaprosiłem ich, by przyjechali do naszego domu.
start learning
come over
I invited them to come over to our house.
dojść do skutku, ukonstytuować się
Nasz plan musi dojść do skutku!
start learning
come through
Our plan has to come through!
pojawiać się, padać (np. kwestia w dyskusji, pytanie)
Pytanie o jego skromność nigdy nie padło.
start learning
come up
The question about his modesty never came up.
wypadać, zdarzyć się (np. nieprzewidziane wydarzenie)
Zadzwoniłabym wcześniej, ale wypadło mi coś bardzo ważnego.
start learning
wypadać, zdarzyć się (np. nieprzewidzian in English
come up
I would have called earlier, but something really important came up.
znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu)
start learning
come up with sth

You must sign in to write a comment