conductors and insulators

 0    116 flashcards    quert
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dodać
start learning
add
powietrze
start learning
air
folia kuchenna
start learning
aluminium kitchen foil
podstawowy
start learning
basic
zachowywać się
start learning
behave
poniżej
start learning
below
nazwany, zwany
start learning
called
cement, klej do glazury
start learning
cement
sklasyfikowany
start learning
classified
glina
start learning
clay
węgiel
start learning
coal
moneta
start learning
coin
beton
start learning
concrete
przewodzić
start learning
conduct
przewodnik
start learning
conductor
zawierać
start learning
contain
miedź
start learning
copper
pokryty
start learning
covered
tworzyć
start learning
create
inny, różny
start learning
different
ładunek elektryczny
start learning
electric charge
prąd elektryczny
start learning
electric current
inżynieria elektryczna
start learning
electrical engineering
nawet
start learning
even
przykład
start learning
example
wyjątkowo, niezwykle
start learning
extremely
przeplywac przez
start learning
flow through
na pewno
start learning
for sure
swobodnie
start learning
freely
wejść
start learning
get into
szkło
start learning
glass
złoto
start learning
gold
suszarka
start learning
hairdryer
wysoka odporność elektryczna
start learning
high resistance
w tym przypadku
start learning
In this case
izolator
start learning
insulator
żelazo
start learning
iron
duży
start learning
large
ołów
start learning
lead
wiele, dużo
start learning
many
ruchomy
start learning
moveable
niemetal
start learning
non-metal
inne, pozostałe
start learning
other
papier
start learning
paper
przechodzić przez
start learning
pass through
gips
start learning
plaster
plastikowa linijka
start learning
plastic ruler
polietylen
start learning
polythene
czysty
start learning
pure
naprawdę
start learning
really
opór elektryczny
start learning
resistance
skała
start learning
rock
sól
start learning
salt
woda słona
start learning
salt water
piasek
start learning
sand
srebro
start learning
silver
czuć
start learning
smell
ciało stałe
start learning
solid
stal
start learning
steel
nadepnąć
start learning
step on
kamień
start learning
stone
takie jak
start learning
such as
otoczny
start learning
surrounded
słodzony
start learning
sweetened
woda użytkowa
start learning
tap water
teflon
start learning
teflon
cyna
start learning
tin
dotyk
start learning
touch
rodzaj
start learning
type
woda
start learning
water
podczas
start learning
while
wapno
start learning
whitewash
drewno
start learning
wood
świat
start learning
world
powinieneś
start learning
you should
droga ewakuacyjna
start learning
escape route
znaki ewakuacyjne
start learning
escape signs
urządzenia do płukania oczu
start learning
eye flushing facilities
wyjście przeciwpożarowe
start learning
fire exit
zestaw pierwszej pomocy
start learning
first aid kit
droga ratunkowa, wyjście awaryjne w dół, zejście schodami w dół
start learning
go down the stairs
W razie niebezpieczeństwa zbić szybkę
start learning
in case of emergency break glass to open
pomoc medyczna
start learning
medical care
prostokatny
start learning
rectangular
kwadratowy
start learning
square
nosze
start learning
stretcher
raz za razem
start learning
again and again
spytać
start learning
ask
za
start learning
behind
ubranie robocze
start learning
boiler suit
ostrożnie
start learning
carefully
spowodować wypadek
start learning
cause an accident
krawędź tnąca
start learning
cutting edge
uszkodzenie
start learning
damage
suszyć włosy
start learning
dry your hair
zasilanie elektryczne
start learning
electric power supply
urządzenia elektryczne
start learning
electrical devices
nagły wypadek
start learning
emergency
wyłączniki bezpieczeństwa
start learning
emergency stop buttons
sprzęt
start learning
equipment
naprawić
start learning
fix/repair/mend
postępować zgodnie z instrukcją
start learning
follow the instructions
rękawiczki
start learning
gloves
okulary ochronne
start learning
goggles
narzędzia ręczne
start learning
hand tools
buty robocze
start learning
heavy duty boots
kask
start learning
helmet
pospiech
start learning
hurry
to może
start learning
it may
trzymać
start learning
keep
trzymać ręce z dala od
start learning
keep hands away from
słuchać
start learning
listen
gniazdko elektryczne
start learning
mains socket
ruchomy
start learning
moving
blisko
start learning
near
obsługiwać
start learning
operate

You must sign in to write a comment