0 Person likes this. Give a Like!

Nleng1 Nleng1

I started using VocApp 965 days ago. I am the author of 18 lessons. The date of my last visit is 2018-05-28 15:40:48.

My interests

Nederlands, Vlaams

Flashcards created by me


Untranslatable - De onvertalbare dingen
And, or, but, so... - En, of, maar, dus...
Grammar - De grammatica
Space - De ruimte
Useful expressions - Bruikbare uitdrukkingen
Attributes - Eigenschappen
Time - De tijd
Numbers - Getalen
Typical textbook conversation;) - Een typisch gesprek van een leerboek;)
Learning new things - Nieuwe dingen leren
Be and have - Zijn en hebben
Things - Voorwerpen
10 words in 10 seconds - 10 woorden in 60 seconden
You already know that:) - Deze ken je al:)
Questions - De vragen
Polite expressions - De beleefde uitdrukkingen
People - De personen
Activities - De handelingen

You must sign in to write a comment