0 Person likes this. Give a Like!

wilkczyca wilkczyca

I started using VocApp 967 days ago. I have 8 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 6 lessons. The date of my last visit is 2019-05-06 18:54:02.

My interests

English, German

Flashcards created by me


zdrowie cz. 1
Zwierzęta
Nazwy zawodów
nauka i technika cz. 1
świat przyrody cz. 2
Czasowniki złożone

You must sign in to write a comment