0 Person likes this. Give a Like!

monarty93 monarty93

I started using VocApp 1308 days ago. I have 35 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 37 lessons. The date of my last visit is 2018-01-14 08:39:34.

My interests

francuski, French

Flashcards created by me


Narzędzia
Pogoda/Środowisko
Zwierzęta/ rośliny
Przydatne zwroty, zwroty z avoir, faire i etre
Rzeczowniki - różne
Przymiotniki
Człowiek/Choroby
Miasto / Droga
Dworzec/ Podróże
Geografia
Kosmetyki / Łazienka
Korespondencja/Poczta
Kolory
Jedzenie / naczynia
Hotel
Polityka
Pieniądze
Mieszkanie
Zakupy
Ubrania
Sprzątanie
Sport
Samochód
Rodzina/Dziecko/Życie
Praca / Zawody
Określenia czasu i miejsca
Pytania
Rozmowa telefoniczna
CZASOWNIKI
Magia
Edukacja
Przestępstwa / Sąd
Dzień
Technologie
Imany
Moja lekcja
Materiały

You must sign in to write a comment