0 Person likes this. Give a Like!

joannamaryniarczyk joannamaryniarczyk

I started using VocApp 1555 days ago. I have 132 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 80 lessons. The date of my last visit is 2019-08-08 18:30:39.

Flashcards created by me


Słownictwo Karolina część 1
Moja lekcja
Słownictwo Karolina część 3.
Słownictwo część 4
Część 5 Transport
Część 6 Czasowniki regularne I
Częśc 7.
czesc 8
Zestaw nr 9
Zestaw 10
Zestaw 11
Zestaw 13
Czasowniki zwrotne - część 1.
Zestaw 12
Zestaw 14- Jedzenie
Zestaw 15
Zestaw 16
Zestaw 17
Zestaw 16
Zestaw 18
Czasowniki - formy
Zestaw 18
LIVE BEAT 3 (WELCOME A)
Kompass 1 (część 1)
Codzienne przedmioty (zestaw 2 )
Kompass 1 (zestaw 3)
Kompass 1 (zestaw 4)
Kompass 1 (zestaw 5)
Kompass 1 (zestaw 7)
Kompass 1 (zestaw 6)
Kompass 1 (zestaw 7)
Kompass 1 (zestaw 8)
Kompass 1 (zestaw 9)
Kompass 2 (zestaw 1)
Kompass 2 (zestaw 2)
Kompass 2 (zestaw 3)
Angielski (zestaw 2)
Angielski 3
II klasa (zestaw 1)
Kompass 2 (zestaw 5)
Kompass 2 (zestaw 6)
Kompass 2 (zestaw 7)
Kompass 2 (zestaw 8)
Kompass 2 (zestaw 9)
Kompass 2 (zestaw 10)
Klasa II (zestaw 2)
Kompass 2 (zestaw 11)
FORMEN- TEIL 1
Formen-Tei l2
Karo 1 - BLW
Karo- Teil 2 - BWL
Formen- Teil 3
Rektion - Teil 1
ANGIELSKI- GIM-1
Kompass 3 (zestaw 1)
Kompass 3 (zestaw 2)
New English Plus 3 (Unit 2 - część 2)
Kompass 3 -(zestaw 3)
Kompass 3 - zestaw 4
Kompass 3 - zestaw 5
Kompass 3 - zestaw 6
Kompass 3 - zestaw 7
Kompass 3 - zestaw 8
Kompass 3 - zestaw 9
Szymon 1
Kompass 3 - zestaw 10
Jarek 1
Kompass 3 - zestaw 11
Szymon 2
Kompass 3 - zestaw 12
Kompass 3 - zestaw 13
Kompass 3 - zestaw 14
Kompass 3 - zestaw 16
Szymon - praca
Szymon - zestaw 3
Alles klar 1
Szymon- zestaw 3
Kompass 2 (zestaw 4)
New English Plus 3 (Unit 2 - część 1 )
Kompass 3- zestaw 15

You must sign in to write a comment