0 Person likes this. Give a Like!

hz303246 hz303246

I started using VocApp 2309 days ago. I have 296 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 30 lessons. The date of my last visit is 2021-05-21 09:30:34.

My interests

English

Flashcards created by me


podstawy angielskiego
słówka o człowieku 02
słówka o człowieku 03
słówka o człowieku 04
słówka o człowieku 05
słówka o człowieku 06
Państwo i społeczniestwo 01
państwo i społeczenistwo 02
państwo i społeczenistwo 03
państwo i społeczenistwo 04
państwo i społeczenistwo 05
państwo i społeczenistwo 05
formy 01
02
03
formy 04
8- ktoś coś
liczby mnogie - nieregularne
kiedy powiem sobie dość
określniki present simple
określniki past simple
określniki past continous
określniki present perfect
czytanie ze zrozumieniem, what make people successful
nieregularne - mniej popularne
mieć z innym słowem
Moja lekcja
cześć
dodatek 01
Moja lekcja

You must sign in to write a comment