0 Person likes this. Give a Like!

malenstwo malenstwo

I started using VocApp 3620 days ago. I am the author of 6 lessons. The date of my last visit is 2010-10-27 12:37:54.

Flashcards created by me


Pozdravy - pozdrowienia i zwroty grzecznościowe
Čisla - liczby od 1-10
ALFABET słowacki
TÝŽDEŇ - dni tygodnia
FARBY - KOLORY po słowacku
DOM - elementy domu po słowacku

You must sign in to write a comment