0 Person likes this. Give a Like!

masterkomp masterkomp

I started using VocApp 188 days ago. I have 23 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 33 lessons. The date of my last visit is 2020-09-16 17:21:19.

My interests

English

Flashcards created by me


Czasowniki nieregularne
Programy telewizyjne
Programy telewizyjne
Moja lekcja
Rozdział 5 (Zdania z "I've got" + nazwy kolorów) - Klasa 1
Rozdział 5 (Zdania z "I've got" - "Mam") - Klasa 1
Rozdział 5 (Słownictwo) - Klasa 1
Słownictwo z rozdziału 5 - Klasa 2
Gramatyka z rozdziału 5 - Klasa 2
Filmy
Klasa 1 - Rozdział 6 - słownictwo (jedzenie)
Klasa 2 - Rozdział 6 (Gramatyka)
Klasa 1 - Rozdział 6 - Gramatyka (Jedzenie)
Owoce
Klasa 2 - Rozdział 6 - Słownictwo (Przedmioty do zabawy na świeżym powietrzu)
Zwierzęta w zoo
Czynności
Materiały
Wymowa - time for lunch
Pets
Rozdział 7 (My clothes)
Rozdział 7 - gramatyka - klasa 2
Elementy krajobrazu
Stopniowanie przymiotników dłuższych
Stopniowanie przymiotników - część 2
Przymiotniki - ćwiczenie 4
Stopniowanie przymiotników krótkich
Zawody
Rodział 7 (Zwierzęta)
Moje najnowsze słówka
Test
Lesson 3: What’s your name? – Genki English
Welcome - Słówka

You must sign in to write a comment