0 Person likes this. Give a Like!

ultimate.sk.en ultimate.sk.en

I started using VocApp 424 days ago. I am the author of 79 lessons.

My interests

English

Flashcards created by me


Dni v týždni po anglicky
Zvieratá po anglicky
Budovy po anglicky
Ovocie po anglicky
Zelenina po anglicky
Obilniny po anglicky
Členovia rodiny po anglicky
Povolanie po anglicky
Nápoje po anglicky
Čísla po anglicky
Mesiace a ročné obdobia po anglicky
Nábytok po anglicky
Miestnosti v dome po anglicky
Farby po anglicky
Povahové prídavné mená po anglicky
Oblečenie po anglicky
Jazyky po anglicky
Štáty po anglicky
Časti tela po anglicky
Športy po anglicky
Planéty po anglicky
Dopravné prostriedky po anglicky
Živelné pohromy po anglicky
Svetadiely po anglicky
Stromy po anglicky
Rastliny po anglicky
Korenie po anglicky
Školské predmety po anglicky
Počasie po anglicky
Školské vybavenie po anglicky
Povolania po anglicky
Školské pomôcky (r. ž.pl) po anglicky
Hudobné nástroje po anglicky
Voľnočasové aktivity po anglicky
Kúpeľňa slovná zásoba po anglicky
Spálňa slovná zásoba po anglicky
Kancelárska výbava po anglicky
Náradie po anglicky
Časti automobilu po anglicky
Obývačka slovná zásoba po anglicky
Jedáleň slovná zásoba po anglicky
Znamenia zverokruhu po anglicky
Zločiny po anglicky
Zranenia po anglicky
Zbrane po anglicky
Fajčiarske pojmy po anglicky
Časti bicyklu po anglicky
Druhy mäsa po anglicky
Zdravotné problémy po anglicky
Vtáctvo po anglicky
Ryby po anglicky
Geografické pojmy po anglicky
Top 15 lekárskych pojmov po anglicky
Zmysly (r. m.pl) po anglicky
Domáce zvieratá po anglicky
Chrobáky a hmyz po anglicky
Plazy po anglicky
Tvary po anglicky
Top 15 slov na pracovisku po anglicky
Top 15 slov: medzinárodné obchodné vzťahy po anglicky
Top 15 počítačových termínov po anglicky
Náboženstvá po anglicky
Politické systémy po anglicky
Drahé kamene po anglicky
Látky po anglicky
Dokumenty po anglicky
TOP 20 chemických prvkov po anglicky
Kuchynské potreby po anglicky
Čínske znamenia zverokruhu po anglicky
Zločinci po anglicky
Domáce spotrebiče po anglicky
Čistiace prostriedky po anglicky
Orientácia po anglicky
Na pláži slovná zásoba po anglicky
Vnútorné orgány po anglicky
Klasifikácia zvierat po anglicky
Časti knihy po anglicky
Osobné údaje po anglicky
Druhy obchodov po anglicky

You must sign in to write a comment