0 Person likes this. Give a Like!

dorotabrzostowska dorotabrzostowska

I started using VocApp 394 days ago. I have 9 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 35 lessons. The date of my last visit is 2020-07-23 18:10:49.

My interests

German, Vietnamese

Flashcards created by me


VIET Pogoda
VIET Życie
VIET Zawody
VIET Przyroda
VIET Zwroty na zebranie
VIET Hobby
VIET Literatura
VIET Przymiotniki
VIET Jedzenie/kuchnia
VIET Medycyna
VIET Zwroty do służby
VIET Społeczeństwo
VIET Zwroty biblijne
VIET Rzeczowniki
VIET Pieniądze
VIET Spójniki
VIET Przyimki
VIET Zaimki
VIET Spotkania
VIET Czasowniki
VIET Zwierzęta
VIET Opisywanie czasu
VIET Uczenie się
VIET Dni tygodnia
VIET Zwroty
VIET Dom
VIET Narzędzia
VIET inne
VIET Dom
VIET Zdania
VIET Pytajniki
DEU Rzeczowniki
DEU Czasowniki
DEU Przymiotniki
DEU Inne

You must sign in to write a comment