0 Person likes this. Give a Like!

patrycjamarciniak0 patrycjamarciniak0

I started using VocApp 504 days ago. I have 152 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 42 lessons. The date of my last visit is 2020-09-26 20:59:43.

My interests

English, French

Flashcards created by me


Unit 5
Unit 3
Czasowniki nieregularne
Unit 3 cz 2
unit 3 cz 3
Dodatkowy angielski
unit 7
idiomy roz 7
czasowniki modalne
słowotwórstwo
słowotwórstwo do 100 cz2
rozdział 3
Unit 8
the last train
broken heart
unit 8 hard
nieregularne hard
Unit 9
Unit 9 cz.2
Słowotwórstwo 1
Słowotwórstwo 2
Słowotwórstwo 3
King Julian cz1
Unit 9 cz.3
Unit 8
Słowotwórstwo 9
King Julian 2, 5.1
Słowotwórstwo 4
Słówka do słowotwórstwa 4
King Julien 5.1
Słowotwórstwo 5
słowotwórstwo 5
słowotwórstwo 6
Czytanka 2011 C
słówka 2011 C
słówka 2011 C cz2
1 wojna światowa
rewolucje w Rosji i Traktat Wersalski i Długi Marsz
2 wojna światowa
Książka od bogów
the society
the society 2

You must sign in to write a comment