0 Person likes this. Give a Like!

majasobczyk5 majasobczyk5

I started using VocApp 467 days ago. I have 9 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 8 lessons. The date of my last visit is 2019-05-20 22:47:47.

My interests

English

Flashcards created by me


Technologia
zakupy i usługi
Zwroty - list prywatny
zwroty - wiadomość
zwroty - zaproszenia
zwroty, wakacje - ogłoszenie
mix
mix 1

You must sign in to write a comment