0 Person likes this. Give a Like!

centrumalto centrumalto

I started using VocApp 472 days ago. I have 18 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 11 lessons. The date of my last visit is 2019-11-22 13:02:43.

My interests

English

Flashcards created by me


1
2. Podróże i środki transportu
1. c. d WAKACJE
2. c.d. Podróże
2-3 ZWROTY
3. Zjawiska Pogodowe
3-4 Przymiotniki
4. ZWIERZĘTA
4. NATURA - OCHRONA ŚRODOWISKA
4-5 ZWROTY
5. CECHY - wygląd, zachowanie

You must sign in to write a comment