0 Person likes this. Give a Like!

martynaradziuk martynaradziuk

I started using VocApp 594 days ago. I have 16 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 8 lessons. The date of my last visit is 2019-08-23 20:46:58.

My interests

English

Flashcards created by me


człowiek dane personalne
Człowiek - okresy życia
Człowiek- wygląd zewnętrzny
człowiek - cechy charakteru
ubrania i akcesoria
uczucia i emocje
człowiek- umiejętności i zainteresowania
arkusz 1

You must sign in to write a comment