0 Person likes this. Give a Like!

kamilaza4 kamilaza4

I started using VocApp 649 days ago. I have 12 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 13 lessons. The date of my last visit is 2019-05-23 18:25:52.

My interests

English, German, Italian

Flashcards created by me


Moje słówka/ My words
Transport
Means of transport/ Środki transportu
Directions / Kierunki
Liczby
Parts of the body / Części ciała
Healthy lifestyle / Zdrowotny tryb życia
Illnesses and accidents / Choroby i wypadki
Treatment / Leczenie
Reading, p. 96
Niemiecki ⅛
Niemiecki ¼
1. Pytanie o szkołę i miejsce zamieszkania.

You must sign in to write a comment