0 Person likes this. Give a Like!

mendelukpaulina mendelukpaulina

I started using VocApp 655 days ago. I have 163 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 27 lessons. The date of my last visit is 2020-07-03 10:13:53.

My interests

English

Flashcards created by me


czasowniki nieregularna i odmiana to w 3 czasach
Use a running machine
at home
czas przyszly i przeszly
wybrane czasowniki
Kierunki
Miejsca publiczne
Slowka 12.02.2018
wynajem
pytania
present continuous
Present simple
lokalizacje
lokalizacja ciag dalszy 27 luty
zwroty 5.03
dialog 12.03
ubrania 19.03
slowka zwroty kwiecien
słowka z podroży 4 czerwca
stopniowanie
mix zwrotow
28.02.2020
6.03
6 marzec
19.03
10.04
17.04

You must sign in to write a comment