0 Person likes this. Give a Like!

agatadamczyk3 agatadamczyk3

I started using VocApp 667 days ago. I have 30 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 32 lessons. The date of my last visit is 2019-11-03 22:00:31.

My interests

English, Spanish

Flashcards created by me


Członkowie rodziny
odmiana osob
Formy przywitania i pozegnania
Przedstawianie siebie i innych
Zainteresowania
Miejsce zamieszkania
Cechy charakteru
Cechy wygladu zewnetrznego
Zawody
ubrania
wyrażenia, materialy
kolory
narodowosci
liczby
obiekty w miescie1
obiekty w miescie2
obiekty w miescie3
obiekty w miescie4
sklepy
angielski - wypadki
Wskazywanie drogi
wypadki angielski
czasowniki nieregularne
angielski UNIT4 /1
angielski UNIT4 /2
angielski UNIT4 /3
angielski UNIT 4/4
angielski UNIT4 /5
czynnosci dnia codziennego- hiszpanski
prace domowe - hiszpanski
czasowniki regularne - hiszpanski
chuj wie

You must sign in to write a comment