0 Person likes this. Give a Like!

zofiakapsa zofiakapsa

I started using VocApp 894 days ago. I have 32 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 19 lessons. The date of my last visit is 2019-11-05 20:28:07.

My interests

English, German

Flashcards created by me


związane z podróżowaniem
Formy spędzania czasu wolnego
Technologia
Środki transportu
Podróżowanie miejsca
Ludzie związani z podróżowaniem
podróżowanie
Kupowanie biletu na pociąg
Rzeczownik wykorz. nowych techn.
Czasowniki wykorz. nowych tech.
Oferowanie pomocy i f. Dec.
Nauka i praca
przyimki określająse ruch
lesson 14 - exam practice
stunde 9,10
test historia dział 1 temat 6~9: postacie
test historia dział 1 6~9 temat: daty
dni tygodnia
przybory szkolne

You must sign in to write a comment