ciekawe zdania z netu

 0    21 flashcards    guest2020096
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jestem przeciwny etykietkom ostrzegawczym stosowanym bezkrytycznie, ponieważ uważam, że jest to niezobowiązujące, a także wykraczające poza kompetencje UE.
start learning
I am against warning labels applied indiscriminately, as I consider it non-committal, as well as falling outside the EU's competence.
ponieważ kluczowe postacie gospodarzy wyszły teraz poza mury parku i mają wielkie plany dla całego świata.
start learning
as key host figures have now made their way outside the park’s walls and have grand plans for the world at large.
Zawsze możesz na niego liczyć w każdej sytuacji awaryjnej.
start learning
You can always count on him in any emergency.
Mam nadzieję, że możesz zatrzymać liczenie, dopóki nie zdobędę Pierre'a.
start learning
I hope you can stop the count till I get Pierre.
Próbka jest następnie przechowywana w temperaturze pokojowej, aż do zliczenia
start learning
The sample is then stored at room temperature until the counts are done
Ponieważ robiliśmy wszystko uczciwie, uruchomienie naszego rancza zajęło dziesięć lat
start learning
Because we did things honestly, it took ten years to get our ranch running
Buddy, szczerze mówiąc nie wiem, ale zdecydowanie nie odstraszysz jej.
start learning
Buddy, I honestly don't know, but you're definitely not gonna scare her off.
Od czasu do czasu spróbuj medytować kilka minut dziennie. Szczerze mówiąc, bardzo mi to pomaga.
start learning
Try meditating a few minutes a day once in a while. Honestly, it helps me a lot.
Obawiam się, że nie da się tego szczerze powiedzieć
start learning
Ain't no way to come by it honestly, I'm afraid
Moje zamiary wobec Sophii są całkowicie honorowe.
start learning
My intentions towards Sophia are completely honourable.
Emily Robinson powiedziała, że Jenna poszła do parku.
start learning
Emily Robinson said Jenna went towards the park.
Lekko wznosząc się z chmury do chmury ... ku niebu.
start learning
Lightly ascending from cloud to cloud... towards heaven.
Członkostwo jest dobrowolne, a polityka państwa wobec nich jest niespójna.
start learning
Membership is voluntary and state policy towards them is inconsistent.
Zachowania konsumentów wobec poszczególnych produktów spożywczych są różne.
start learning
Consumer behaviour towards individual food products varies.
Bardzo szeroka podstawa, lekko zwężająca się w kierunku nosa.
start learning
Very wide base, narrowing slightly towards the nose.
Specjalny model pozwala również na wyższe pozycje płatnicze.
start learning
The special model Permits higher paying positions as well.
Oszczędza to także więcej czasu i energii.
start learning
This saves more time and energy as well.
Pod koniec 2004 roku rozpocznie także produkcję silników benzynowych.
start learning
At the end of 2004 it will start producing petrol engines, as well.
ratio
start learning
proporcja, stosunek
starling
start learning
szpak, zaskoczenie, zdumiewający
Niecierpliwy kierowca przecisnął się przez skrzyżowanie na czerwonym świetle
start learning
An impatient driver forced his way through the crossing against the red light

You must sign in to write a comment