cechy charakteru / osobowości

 0    48 flashcards    rongasieniec
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
roztrzepany, roztargniony
start learning
absent-minded
dokładny
start learning
accurate
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
start learning
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
start learning
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
arogancki
On jest bardzo arogancki. Cały czas chwali się swoim wykształceniem.
start learning
arrogant
He is very arrogant. He always boasts about how well-educated he is.
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
start learning
brave
It's not always easy to be brave.
opanowany, spokojny
start learning
calm
nieostrożny, niedbały
start learning
careless
czarujący / uroczy
start learning
charming
gaduła
start learning
chatterbox
bezczelny
Nienawidzę bezczelnych ludzi.
start learning
cheeky
I hate cheeky people.
pogodny, wesoły
start learning
cheerful
mądry, bystry, sprytny
start learning
clever
zarozumiały
Nikt w biurze jej nie lubił, bo wydawała się bardzo zarozumiała.
start learning
conceited
No-one in the office liked her because she came across as very conceited.
okrutny
Życie potrafi być okrutne.
start learning
cruel
Life can be cruel.
nielojalny
start learning
disloyal
nieuczciwy
start learning
dishonest
przyjacielski, przyjazny
start learning
friendly
nieprzyjazny
Nikt nie jest nieprzyjazny.
start learning
unfriendly
Nobody is unfriendly.
hojny, szczodry, wspaniałomyślny
start learning
generous
delikatny
start learning
gentle
naiwny, łatwowierny
start learning
gullible
niedojrzały
start learning
immature
niecierpliwy
start learning
impatient
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
start learning
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
inteligentny
Moja siostra była zawsze znacznie inteligentniejsza ode mnie.
start learning
intelligent
My sister was always much more intelligent than me.
zazdrosny (o ludzi)
start learning
jealous
dojrzały
Adam jest bardzo dojrzały i odpowiedzialny.
start learning
mature
Adam is very mature and responsible.
skromny
Bądź skromny i pokorny.
start learning
modest
Be modest and humble.
ograniczony, nietolerancyjny
start learning
narrow-minded
cierpliwy
start learning
patient
uprzejmy, grzeczny
start learning
polite
cichy
Czemu zawsze jesteś taki cichy?
start learning
quiet
Why are you always so quiet?
wiarygodny, godny zaufania
start learning
reliable
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
start learning
responsible
I'm responsible for the key clients.
niegrzeczny
start learning
rude
egoistyczny, samolubny
start learning
selfish
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
start learning
shy
Join us, don't be shy!
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
start learning
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
surowy, wymagający
start learning
strict
głupi
Nie bądź głupi.
start learning
stupid
Don't be stupid.
gadatliwy, rozmowny
start learning
talkative
tolerancyjny
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
start learning
tolerant
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very tolerant.
złośliwy
start learning
malicious
skąpy
Katherine to skąpa kobieta. Zawsze próbuje negocjować zniżki w sklepach i unikać wydawania pieniędzy.
start learning
stingy
Katherine is a stingy woman. She's always trying to get discounts at the store and avoid spending money.
oznaczać
start learning
mean
cechy charakteru
start learning
traits of character
cechy osobowości
start learning
personality traits

You must sign in to write a comment