Career or family

 0    57 flashcards    idawesolowska2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prowadzić gospodarstwo domowe
start learning
to run the household
opiekować się dziećmi
start learning
to look after the children
łączyć pracę z rodziną
start learning
to combine a job and a family
wytrzymałość, siła
start learning
stamina
wytrwałość
start learning
persistence
żywiciel rodziny
start learning
breadwinner
wspierać rodzinę / utrzymać rodzinę
start learning
to support family
poświęcić się karierze
start learning
to devote oneself to one's career
obowiązki domowe, prace domowe
start learning
domestic chores
utrzymać dom w czystości
start learning
to keep the house clean
wydajny
start learning
efficient
zatrudniać
start learning
to employ
kosmetyczka
start learning
a beautician
zmywać naczynia
start learning
to wash up
dyrektor zarządzający
start learning
managing director
umowa
start learning
an agreement
hydraulik
start learning
a plumber
robić pranie
start learning
to do the laundry
pomóc dzieciom w odrabianiu lekcji
start learning
to help the children with the homework
wynieść śmieci
start learning
to take out the rubbish
odkurzać
start learning
to hoover
opiekować się zwierzętami
start learning
to care for the pets
zabrać dzieci do lekarza
start learning
to take the children to the doctor
szyć
start learning
to sew
wymagający
start learning
demanding
odebrać kogoś
start learning
to pick sb up
Zajęcia pozaszkolne
start learning
after-school activities
Drobne naprawy
start learning
minor repairs
niechętny
start learning
unwilling
awans
start learning
promotion
zatrudniać
start learning
to take on
awansować
start learning
to promote
wychowywać dzieci
start learning
to rear children
wysokie stanowiska
start learning
high-level positions
emerytura
start learning
a pension
być w niekorzystnej sytuacji
start learning
to be at disadvantage
zostać zwolnionym (z powodu redukcji zatrudnienia)
start learning
to be made redundant
wychować / wychowywać
start learning
to bring up
dochód
start learning
income
być w równym stopniu zaangażowanym
start learning
to be equally involved
opiekować się
start learning
to care for
pensja
start learning
a salary
mniejsza siła fizyczna
start learning
less physical strength
obowiązki
start learning
duties
gospodyni domowa
start learning
housewife
mieć dom i pracę na głowie
start learning
to have the home and work on one's hands
zostać przyjętym na studia
start learning
to get a place at a university
student pierwszego roku
start learning
freshman
student drugiego roku
start learning
sophomore
student ostatniego roku
start learning
senior
rok akademicki
start learning
academic year
uzyskać tytuł
start learning
to do a degree
wymagać
start learning
require
wiecznie
start learning
etirely
badanie, ankieta
start learning
a survey
większość
start learning
majority
zatem
start learning
therefore

You must sign in to write a comment