capitulum 43

 0    51 flashcards    duszajec
print play test yourself
 
Question Answer
smutek, melancholia
start learning
maestitia, maestitiae f
wiarołomstwo, perfidia
start learning
perfidia, perfidiae
klęska, ruina, zniszczenie
start learning
ruina, ruinae f
drużyna, ekipa, zespół
start learning
turma, turmae f
przedstawienie, dowód, znak
start learning
argumentum, argumenti, n
krewniak
start learning
cognatus, cognati, m
odstęp, przerwa
start learning
intervallum, intervalli, n
gardło
start learning
iugulum, iuguli, n
pętla, stryczek, sidła
start learning
laqueus, laquei, m
płaszcz wojny
start learning
paludamentum, paludamenti, n
granice
start learning
pomerium, pomerii, n
niewola
start learning
servitium, servitii, n
odległość, przestrzeń
start learning
spatum, spatii, n
narzeczony
start learning
sponsus, sponsi m
lud, plebs
start learning
vulgus, vulgi m
centurion
start learning
centurio, centurionis, m
głośna skarga, lament
start learning
comploratio, complorationis, f
przestępstwo
start learning
crimen, criminis n
odparcie, odprawa
start learning
depulsio, depulsionis f
bitwa
start learning
dimicatio, dimicationis f
dowódca, wódz
start learning
ductor, ductoris m
obrzydlistwo, brzydota, ochyda
start learning
foeditas, foeditatis f
skłonność, talent
start learning
indoles, indolis f
osłabienie
start learning
infirmatio, infirmationis f
wysiłek, zamiar (skarga, zarzut)
start learning
intentio, intentionis f
sędzia
start learning
Iudex, iudicis m
wyrok
start learning
iudicatio, iudicationis f
znalezienie, odkrycie
start learning
inventio, inventionis, f
żałosna skarga
start learning
lamentatio, lamentationis, f
liberator, liberatoris, m
start learning
oswobodziciel, wybawca
zdrada
start learning
perduellio, perduellionis, f
obywatele
start learning
populares, popularium, m, pl
zdrada
start learning
proditio, proditionis, f
powołanie, wyzwanie
start learning
provocatio, provocationis, f
popiół, kurz, pył
start learning
pulvis, pulveris, m
pytanie, badanie, śledztwo sądowe
start learning
quaestio, quaestionis, f
religia, obrzędy religijne
start learning
religio, religionis, f
lina, sznur
start learning
retis, restis, f
ten kto zrywa, łamie; gwałciciel
start learning
ruptor, ruptoris, m
rzeź, masakra
start learning
strages, stragis, f
niepokój, zaniepokojenie
start learning
trepidatio, trepidationis, f
męka, tortura
start learning
cruciatus, cruciatus, m
kult
start learning
cultus, cultus, m
ruch, gest
start learning
motus, motus, m
stan
start learning
status, status, m
zachęcać
start learning
adhortor, adhortari, adhortatus sum
skazywać
start learning
condemno, are, avi, atum
conflagro, conflagrare, conflagravi, conflagratum
start learning
conflagro, conflagrare, conflagravi, conflagratum
mówić publicznie na zgromaczeniu, być obecnym na
start learning
contionor, 1
przystroić, zdobić
start learning
decoro, are, avi, atum
wyziewać, ginąć
start learning
exspiro, are, avi, atum

You must sign in to write a comment