but what if we are wrong?

 0    299 flashcards    tomaszgrzegorzslusarzgmailcom
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oczywiście / w oczywisty sposób
start learning
obviously
popyt
start learning
demand
szalony
start learning
insane
przyziemienie
start learning
touchdown
postawiony
start learning
wagered
zbliża
start learning
looming
pakiety
start learning
bundles
niepoznawalny
start learning
unknowable
Upływ czasu
start learning
passage of time
trochę
start learning
slightly
omylność
start learning
fallibility
zakorzeniony
start learning
ingrained
zbiorowy
start learning
collective
świadomość
start learning
consciousness
szaleńczy
start learning
foolhardy
zgoda
start learning
consensus
nieunikniony
start learning
unavoidable
Współczesny
start learning
Contemporary
kuszony
start learning
tempted
zbadać
start learning
examine
sceptyczny
start learning
skeptical
Bezczelnie
start learning
penfunctorily
dobrze wykonany
start learning
well executed
zaprzeczać
start learning
contradict
nieunikniony
start learning
inevitable
zmieniony
start learning
altered
dotrzymanie
start learning
adherence
nieustępliwy
start learning
unyielding
następnie
start learning
subsequently
zwłoki
start learning
corpse
sitcom
start learning
sitcom
wypaczenia
start learning
warping
sfera
start learning
realm
sznur
start learning
string
przyrównuje
start learning
equates
Teoria kwantowa
start learning
quantum theory
ludzie
start learning
folks
tengent
start learning
tengential
dojrzały / dojrzała
start learning
ripe
zrozumienie
start learning
comprehension
rzekomo
start learning
allegedly
przypadkowo
start learning
inadvertently
muru
start learning
pinned down
przypięte
start learning
pinned
spontanicznie
start learning
spontaneously
pragnął
start learning
craved
prawdopodobnie
start learning
arguably
apokryficzny
start learning
apocryphal
zakotwiczone
start learning
anchored
stanowić
start learning
constitute
zawartość
start learning
content
pompatyczny
start learning
pompous
apodyktyczny
start learning
overbearing
własny pobłażliwy
start learning
self indulgent
nieznośny
start learning
insufferable
obcy
start learning
extraneous
bohater
start learning
protagonist
spór
start learning
dispute
niechęć
start learning
distaste
pozbawiony
start learning
devoid
stenografia
start learning
shorthand
zasługi
start learning
merits
trwa
start learning
ongoing
tylko
start learning
merely
przekształcające
start learning
transformative
lirerary
start learning
lirerary
kontrowersja
start learning
contrarianism
oczywista
start learning
self evident
stwierdzenie
start learning
assertion
Melville
start learning
Melville
konto / rachunek
start learning
account
morderczy
start learning
murderous
pogardliwy
start learning
contemptuous
odpycha
start learning
repels
w nędzy
start learning
destitute
Zakładamy
start learning
assume
zachęciły
start learning
spurred
sporny
start learning
arguable
anonimowa
start learning
faceless
ilościowo
start learning
quantified
podniesiony
start learning
elevated
soczewka
start learning
lens
wznowienie sztuki
start learning
revival
wykonać
start learning
accomplish
wzmacnia
start learning
amplifies
eksperci
start learning
pundits
korb
start learning
cranks
stwierdzenie
start learning
assertion
zbiorowy
start learning
collective
Przejścia
start learning
transitions
regularnie
start learning
habitually
tymczasowy
start learning
provisional
przeszacowanie
start learning
revaluation
powierzchownie
start learning
superficially
spór
start learning
dispute
wykonalny
start learning
viable
mierny
start learning
mediocre
podstępny
start learning
insidious
działa
start learning
operates
niedorzeczne
start learning
preposterous
niepotwierdzone
start learning
anecdotal
słusznie
start learning
justifiably
przytłaczający
start learning
overwhelming
prawdopodobieństwo
start learning
likelihood
zgodny
start learning
coherent
beznadziejny
start learning
hopeless
rzekome
start learning
purported
kciuk
start learning
thumb
celowo
start learning
deliberately
lubieżny
start learning
salacious
nieobciążony
start learning
unencumbered
rzekome
start learning
purported
celowo
start learning
deliberately
lubieżny
start learning
salacious
nieobciążony
start learning
unencumbered
potknąć się
start learning
stumble
dziwaczny
start learning
bizarre
z nadrukiem
start learning
out of print
przeczytać uważnie
start learning
peruse
naćpany
start learning
stoned
poprzednik
start learning
predecessor
rozpraszająco
start learning
distractingly
nieunikniony
start learning
inevitable
szyderczy
start learning
mocking
kosmos
start learning
outer space
uderzył
start learning
struck
do przyjęcia
start learning
plausible
przyziemny
start learning
earthbound
dystopijne
start learning
dystopian
pouczający
start learning
instructive
szpic
start learning
cusp
powszechny
start learning
widespread
nieistotny
start learning
irrelevant
niewyobrażalny
start learning
unimaginable
pokrewny
start learning
akin
bystrość
start learning
insight
przewidywać
start learning
foresee
nieprzewidywalne
start learning
unforeseeable
fragment
start learning
excerpt
księżycowy
start learning
lunar
ścigany
start learning
pursued
sposób
start learning
manner
zapytać
start learning
inquire
szlifowanie
start learning
grinding
przedsiębiorstwo
start learning
enterprise
podtekst
start learning
subtext
całkowicie
start learning
entirely
właściwie
start learning
inherently
Nieunikniony
start learning
Inevitable
patrząc
start learning
gazing
mgiełka
start learning
haze
udzielony
start learning
granted
jaskrawo
start learning
starkly
z mocą wsteczną
start learning
retroactively
przyznać
start learning
concede
refleksyjnie
start learning
reflexively
osobliwy
start learning
quaint
nieodłączny
start learning
inherent
nieuchronność
start learning
inevitability
wcielać
start learning
incorporate
trwały
start learning
durable
zawartość
start learning
content
sąsiedztwo
start learning
vicinity
mózgowy
start learning
cerebral
kora
start learning
cortex
pomocniczy
start learning
ancillary
wyrzucanie za bortę jako balast
start learning
jettison
odparować
start learning
evaporate
całkowicie
start learning
entirely
pocieszenie
start learning
solace
gazie (napęd)
start learning
flat out (drive)
rozpiętość
start learning
span
nieistotny
start learning
irrelevant
pojąć
start learning
fathom
posiadanie
start learning
tenure
statek
start learning
vessel
przekraczać
start learning
transcend
odcisk
start learning
imprint
nieistotny
start learning
negligible
odłączyć
start learning
detach
wewnętrzny
start learning
inner
Nacisk
start learning
emphases
zniekształcony
start learning
misshapen
zadziwiający
start learning
astonishing
całkowicie
start learning
utterly
umiłowany
start learning
beloved
zawias
start learning
hinge
pokorny
start learning
humble
spotkanie
start learning
encounter
nieprawdopodobne
start learning
implausible
zgodnie z prawem
start learning
legitimately
sprzeciwiał się
start learning
oposed to
idiota
start learning
jerk
niechętnie
start learning
begrudgingly
przyznać
start learning
concede
przeważającej
start learning
overwhelmingly
nietrwały
start learning
impermanent
szczerość
start learning
frankness
oceniający
start learning
evaluative
ważony
start learning
weighted
biel
start learning
whiteness
męskość
start learning
maleness
supremacja
start learning
supremacy
całkowicie
start learning
utterly
mroczek
start learning
scotoma
kuloodporny
start learning
bulletproof
bez znaczenia
start learning
meaningless
godny uwagi
start learning
notable
efemeryczny
start learning
ephemeral
włączenie
start learning
inclusion
coraz bardziej
start learning
increasingly
składany
start learning
collapsible
wiecznie
start learning
eternally
wyspiarski
start learning
insular
bezstronna
start learning
impartial
materialny
start learning
tangible
wysunięty
start learning
elevates
jednocześnie
start learning
simultaneously
zakorzenione
start learning
entrenched
wrażliwy
start learning
vulnerable
próba
start learning
attempt
malejący
start learning
diminishing
zdalnie
start learning
remotely
okoliczności
start learning
circumstances
daleko
start learning
far-flung
przypuszczenie
start learning
conjecture
wzmacniać
start learning
amplify
nieprawdopodobne
start learning
implausible
przewlekły
start learning
protracted
bez wiedzy
start learning
unbeknownst
zbudowany
start learning
constructed
prawdziwy
start learning
genuine
przełom
start learning
breakthrough
włączenie
start learning
inclusion
W ciągu
start learning
Within
głęboki
start learning
profound
współczesny
start learning
contemporary
wolnostojące
start learning
free-standing
spór
start learning
dispute
powstrzymywanie się
start learning
reframing
wcześniejsza
start learning
preexisting
analizować
start learning
parse
zwodniczo
start learning
deceptively
rozłamowy
start learning
dissenting
potomność
start learning
posterity
płodny
start learning
prolific
W aspekcie
start learning
embodies
Pochylić
start learning
skew
przesłanka
start learning
premise
zaintrygowany
start learning
intrigued
pozornie
start learning
seemingly
przypadkowo
start learning
inadvertently
szeroko
start learning
widely
odchodzić
start learning
diverge
wyrafinowany
start learning
sophisticated
autodestrukcyjne
start learning
self-defeating
wybitny
start learning
prominent
zaciąg
start learning
haul
zastępczy
start learning
placeholder
zagmatwane
start learning
muddled
niedbały
start learning
slapdash
nie ortodoksyjny
start learning
unorthodox
nawiasy
start learning
parentheses
uroczyście
start learning
solemnly
pełnia
start learning
plenitude
odparować, parować, wyparować
start learning
evaporate
bezpowrotnie
start learning
irretrievably
śmiały
start learning
daring
lagodzacy/kojacy
start learning
anodyne
kopia
start learning
facsimile
chwycić
start learning
grasp
praca - tezy
start learning
thesis - theses
w asysty
start learning
insist
przesłanka
start learning
premise
peerów
start learning
peers
pośmiertnie
start learning
posthumously
podobno
start learning
rumored
pozór
start learning
semblance
nienawiść
start learning
hatred
wieczność
start learning
perpetuity
Wzniosły
start learning
Sublime
statek
start learning
vessel
Nabycie
start learning
Acquisition
zgromadzić
start learning
amass
nieunikniony
start learning
inevitable
Dźwignia
start learning
Leverage
samo-wstręt
start learning
self-loathing
transgresywny
start learning
transgressive
ratowany
start learning
lifeminded
ciemność
start learning
obscurity
ukryty
start learning
ulterior
otchłań
start learning
abyss
miejsce
start learning
venue
spotkanie
start learning
encounter
przeszkadza
start learning
impedes
malejący
start learning
diminishing
nieuchronność
start learning
inevitability
poboczna
start learning
outlier
stale rośnie
start learning
ever-growing

You must sign in to write a comment