Business English I

 0    285 flashcards    gdomanski1147
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
techniki sprzedaży
start learning
selling techniques
apteka
start learning
chemist's
dom towarowy
start learning
department store
kiosk z gazetami
start learning
newsagent's
jubiler
start learning
jeweller's
centrum handlowe
start learning
shopping centre
piekarnia
start learning
bakery
sklep sportowy
start learning
sports shop
sklep papierniczy
start learning
stationery shop
księgarnia
start learning
bookshop
kwiaciarnia
start learning
florist's
sklep z zabawkami
start learning
toy shop
sklep mięsny
start learning
butcher's
sklep meblowy
start learning
furniture shop
warzywniak
start learning
greengrocer's
sklep obuwniczy
start learning
shoe shop
sklep muzyczny
start learning
music shop
butik
start learning
boutique
pralnia samoobsługowa
start learning
launderette
na sprzedaż
start learning
for sale
gotówka
start learning
cash
stacja benzynowa
start learning
a petrol station
tani
start learning
cheap
konsument
start learning
consumer
reklama
start learning
advert
reklamować
start learning
to advertise
plakat
start learning
a poster
zepsuty
start learning
broken
paragon
start learning
a receipt
bankomat
start learning
cash machine
myjnia samochodowa
start learning
car wash
poczta
start learning
Post Office
przymierzalnia
start learning
a fitting room
karta kredytowa
start learning
a credit card
płacić
start learning
to pay
karta debetowa
start learning
debit card
używany
start learning
second-hand
stacja obsługi pojazdów
start learning
vehicle service station
ulotka
start learning
a leaflet
biuro podróży
start learning
travel agency
konkurencyjne ceny
start learning
competitive prices
wózek sklepowy
start learning
a trolley
kosztowny
start learning
expensive
elektryk
start learning
an electrician
bhp
start learning
health and safety
hydraulik
start learning
a plumber
przemówienie
start learning
speech
budowanie zespołu
start learning
team building
prezes zarządu
start learning
Chairman of the Board
(CEO)
start learning
Chief Executive Officer (CEO)
dyrektor finansowy (CFO)
start learning
chief financial officer (CFO)
akwizytor
start learning
canvasser
sprzedawca
start learning
a shop assistant
policjant
start learning
a policeman
dziennikarz
start learning
a journalist
architekt
start learning
an architect
prawnik
start learning
a lawyer
polityk
start learning
a politician
rolnik
start learning
a farmer
asystent sprzedaży
start learning
Sales Assistant
menedżer jakości
start learning
quality manager
menedżer do spraw marketingu
start learning
marketing manager
zarząd
start learning
management
rada nadzorcza
start learning
supervisory board
towar
start learning
goods
chirurg
start learning
a surgeon
naukowiec
start learning
a scientist
strażak
start learning
a fire fighter
spotkanie
start learning
meeting
premia roczna
start learning
annual bonus
premia sprzedażowa
start learning
Sales-related bonus
podwyżka
start learning
a rise /a raise
kara
start learning
1. penalty 2. punishment
kara finansowa
start learning
financial penalty
grzywna
start learning
fine
kierownik
start learning
a manager
nagroda miesięczna
start learning
monthly prize
doradca finansowy
start learning
financial advisor
doradca zawodowy
start learning
counselor
pracodawca
start learning
an employer
emerytura
start learning
a pension
szef
start learning
a boss
pracownik
start learning
a worker
premia
start learning
bonus
kwalifikacje
start learning
qualifications
księgowy
start learning
an accountant
dochód
start learning
income
warunki pracy
start learning
work conditions
personel
start learning
staff
dyrektor badań i rozwoju
start learning
director of research and development
doświadczenie zawodowe
start learning
professional experience
wykształcenie wyższe
start learning
higher education
kandydat
start learning
a candidate
górnik
start learning
a miner
ekonomista
start learning
an economist
wykładowca
start learning
lecturer
miejsce pracy
start learning
a workplace
praktyki studenckie
start learning
student internship
staż
start learning
training
staż
start learning
training
dane osobowe
start learning
personal data
stały
start learning
permanent
zniżka
start learning
a discount
grafik (plan) dnia
start learning
day schedule
tymczasowy
start learning
temporary
tłumacz
start learning
translator
zarządzanie
start learning
management
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
a job interview
awansować
start learning
to promote
zarządzać
start learning
administer
pensja
start learning
a salary
rekrutować
start learning
recruit
zatrudniać
start learning
to employ
zarobki
start learning
earnings
zarabiać
start learning
to earn
rekrutacja
start learning
recruitment
podanie o pracę
start learning
job application
wypełnić formularz
start learning
fill
przepracowanie
start learning
overwork
dostać podwyżkę
start learning
to get a raise / rise
szukać pracy
start learning
to look for a job
płaca minimalna
start learning
minimum wage
zysk
start learning
profit
gospodyni domowa
start learning
housewife
zasoby ludzkie
start learning
Human resources
zasoby naturalne
start learning
natural resources
inżynier
start learning
an engineer
ogłoszenie o pracę
start learning
Advert
psycholog
start learning
psychologist
zgodnie z planem
start learning
according to plan
zgodnie z prawem
start learning
accordance with the law
zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara
start learning
clockwise
nabierać kształtu
start learning
take shape
wygłosić przemówienie
start learning
give a speech
wygłosić prezentację
start learning
to give a presentation
oddział
start learning
a ward
filia, oddział
start learning
subsidiary, branch
podwykonawca
start learning
subcontractor
kierunek studiów
start learning
field of study
okres próbny
start learning
trial period
odkryć
start learning
to find out
odkryć
start learning
discover
pay cut = spadek płac = redukcja wynagrodzenia
start learning
pay cut = salary decrease = salary reduction
odwołać
start learning
dismiss
zwolnić
start learning
sack/give the sack/fire
fabryka
start learning
plants
potwierdzać
start learning
to confirm
skarżyć się
start learning
complain
popyt
start learning
demand
cel
start learning
a target
przyznać
start learning
to admit
natychmiast
start learning
straightaway
świadomy
start learning
conscious
zawierać
start learning
to contain
wysiłek
start learning
effort
zapewniać
start learning
to assure
zamiast
start learning
instead of
dokładny
start learning
exact
rozważać
start learning
to consider (doing)
ilość
start learning
quantity
pojawić się
start learning
appear
wymagać
start learning
to demand
uniknąć
start learning
avoid
wpływ
start learning
impact
wątpliwość
start learning
doubt
kilka
start learning
a few
podejście
start learning
approach
chociaż
start learning
although
kawałek
start learning
piece, chunk
rezerwować
start learning
to book
jakość
start learning
quality
jakość
start learning
quality
wydajność
start learning
productivity
efektywność
start learning
efficiency
obecność
start learning
attendance
rocznica
start learning
an anniversary
konferencja
start learning
conference
właściciel
start learning
the owner
założyć firmę
start learning
to set up a company
prowadzić firmę
start learning
to run a company
wolny strzelec
start learning
freelancer
organizacja publiczna
start learning
public organization
Organizacja pożytku publicznego
start learning
A non-profit organisation
Spółka akcyjna
start learning
A public limited company
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
A limited company
na własny rachunek
start learning
self-employed
Partnerstwo
start learning
a partnership
wyłącznym podmiotem gospodarczym
start learning
a sole trader
aktualny
start learning
current
aktualna wartość
start learning
the current value
wzornictwo przemysłowe
start learning
design
sprzedać
start learning
sell
rozprowadzać
start learning
distribute
zapewniać
start learning
provide
kierować
start learning
manage
publikować
start learning
publish
eksportować
start learning
export
importować
start learning
import
produkować
start learning
produce
wytwarzać
start learning
manufacture
codziennie
start learning
daily
główny biznes
start learning
main business
dostarczyć / dostarczać
start learning
to contribute, to provide with
ulepszać
start learning
improve
ogłosić
start learning
announce
SUV
start learning
sport utility vehicles
zlokalizowany
start learning
located
założyciel
start learning
founder
projektant
start learning
designer
pozostają bez zmian
start learning
remain steady
wyrównywać się
start learning
level off
wzrost / przyrost
start learning
increase
spadek / zmniejszenie
start learning
decrease
podnosić się, wzrastać
start learning
rise - rose - risen
zmniejszenie / spadek
start learning
drop
cena akcji
start learning
share price
Posiadacze akcji
start learning
share holders
dostęp
start learning
access
w oparciu
start learning
based
spadek (np. cen)
start learning
decline
spadek / upadek
start learning
fall
wzrost / zwiększenie
start learning
rise
polepszyć
start learning
improve
oczekiwać
start learning
to expect (to do)
mimo że / chociaż
start learning
although
prawie
start learning
almost
rozpoznać
start learning
recognize
siła
start learning
strength
nawet
start learning
even
każdy
start learning
each
najmniej
start learning
least
kształty
start learning
shapes
woda gazowana
start learning
sparkling water
woda niegazowana
start learning
still water
producent
start learning
producer
hurtownik
start learning
wholesaler
detalista
start learning
retailer
magazyn
start learning
warehouse
konkurent
start learning
competitor
klient
start learning
customer
cło
start learning
customs
rzecznik prasowy
start learning
a spokesperson
przemysł
start learning
industry
rolnictwo
start learning
agriculture
usługi
start learning
services
połączyć
start learning
connect
czy mogę zostawić wiadomość?
start learning
can i leave message?
numer kierunkowy
start learning
area code
numer wewnętrzny
start learning
extension number
akta
start learning
files
co lubisz robić?
start learning
what do you like doing?
gdzie się uczysz?
start learning
where are you studying?
konto bankowe
start learning
bank account
makler giełdowy
start learning
stockbroker
pokój ze śniadaniem
start learning
bed and breakfast
rozpocząć
start learning
get started
pożyczyć pieniądze od kogoś
start learning
borrow money from sb
zbankrutować
start learning
go bankrupt
wydać ponad budżet
start learning
spend over budget
zawrzeć umowę
start learning
make a deal
osiągnięcia zysku
start learning
earn a profit
spory sukces
start learning
quite a success
wdrażać (produkt)
start learning
launch
wdrażać
start learning
implement
zorganizować
start learning
arrange
podatek
start learning
tax
cywil
start learning
civilian
ekonomia
start learning
economics
przestępca
start learning
a criminal; offender
rasizm
start learning
racism
gospodarka
start learning
economy
sąd
start learning
a court
parlament
start learning
parliament
pożyczka
start learning
loan
dramatyczny
start learning
dramatic
znaczny
start learning
considerable
niewielki
start learning
slight
podejrzany
start learning
a suspect
premier
start learning
prime minister
sędzia
start learning
a judge
granica
start learning
border, frontier
konstytucja
start learning
a constitution
monarchia
start learning
a monarchy
minister
start learning
minister, secretary
reforma
start learning
a reform

You must sign in to write a comment