business english

 0    61 flashcards    malgorzatakalinowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wysyłka
start learning
shipping
slużebność
start learning
servitude
użytkowanie
start learning
usufruct
zużycie
start learning
wear and tear
zanurzać się
start learning
submerge
wytrzymałość
start learning
endurance
spłacać
start learning
pay off
omijać prawo
start learning
to evade the law
czerpać
start learning
derive
powstrzymywać się od
start learning
abstain from
bliskość
start learning
proximity
nałożyć coś na kogoś
start learning
impose something on someone
służebność
start learning
servitude
nieruchomość obciążona
start learning
servient estate
obciążyć
start learning
to encumber
przyznać komuś coś
start learning
to grant sth to somebody
wygasać
start learning
to expire
dostrzegalny
start learning
perceivable
naruszać
start learning
to infringe
wygaszać, wymazać
start learning
extinguished
zrekompensować
start learning
to indemnify, to compensate
wzajemny
start learning
mutual
przedawnienie wyroku
start learning
limitation of the judgment
na rzecz
start learning
for the benefit of
bieg przedawnienia
start learning
the limitation period
utrudniony
start learning
hindered
utrudnione w jak najmniejszym stopniu
start learning
hindered do the least possible extent
chyba że umowa stanowi inaczej
start learning
unless the contract stipulates otherwise
odpowiedzialność solidarna
start learning
joint and several liability
ustanowienie
start learning
establishment
nieproporcjonalne
start learning
unproportional
jest ograniczony w odniesieniu do jego wykonania
start learning
is limited in respect of his performance
w związku z tym
start learning
with regard thereto
do tego
start learning
thereto
do korzystania z pewnych praw
start learning
to excercise certain rights
odnośnie do
start learning
with regard to
przepisy dotyczące treści
start learning
provisiondls on the substance
na podstawie
start learning
on the basis of
ustanowiony na rzecz
start learning
established for the benefit of
niezależnie od, bez względu na
start learning
regardless off
uwzględniając
start learning
having regard
lokalne zwyczaje
start learning
local customs
pozostają w mocy
start learning
remain in force
osobiście odpowiedzialny
start learning
personally liable
zwiększa użyteczność
start learning
increases usability/usefulness
jest ograniczony w możności dokobywania w stosunku do niej określonych działań
start learning
is limited in respect of his performance of certain acts with regard thereto
szkoda, uszczerbek
start learning
detriment
osoba fizyczna
start learning
natural person
niezgodny z, sprzeczny
start learning
non-compliant with
za wynagrodzeniem
start learning
for a consideration
zniesienie, obalenie
start learning
abolishment
stan rzeczy
start learning
actual condition
odpowiednio
start learning
accordingly
z zaxhowaniem, z zastrzeżeniem
start learning
subject to
uprawniony
start learning
beneficiary
osoba uprawniona
start learning
entitled person
nie później niż w chwili śmierci
start learning
not later than at the time of death
przydzielony, przeniesiony
start learning
assigned
niezbywalne
start learning
non-transferable
niepełnoletni
start learning
underage
księga główna
start learning
ledger

You must sign in to write a comment