Business english

 0    36 flashcards    artemizja80
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zatem
start learning
therefore
w odniesieniu do
start learning
with regards to
propozycja
start learning
proposal
podnieść
start learning
raise
natychmiastowy
start learning
prompt
Z drugiej strony.
start learning
On the other hand.
ze względu na fakt, że
start learning
due to the fact that
rozciągać się
start learning
extend
organizować/zakładać coś
start learning
set something up
obowiązkowe
start learning
mandatory
potwierdzenie
start learning
confirmation
powiązany z
start learning
associated to
przedkładać
start learning
submit
towar
start learning
commodity
rynek towarów
start learning
commodity market
usuwanie danych
start learning
data deletion
usunięcie produktu
start learning
product deletion
Potwierdzić coś
start learning
validate something
zatwierdzająca
start learning
approver
wzmagać
start learning
escalate
wyzwolić coś
start learning
trigger something
wyzwalane
start learning
triggered
wycofać
start learning
withdraw
zarządzanie
start learning
governance
sprzedawca
start learning
vendor
magazynowanie
start learning
storage
zgodnie z czymś
start learning
in line with something
polityka (zasady działania)
start learning
policy
odniesienie
start learning
reference
wystarczać, zadowalać
Jeden pokój nam wystarczy.
start learning
suffice
One room will suffice for us.
oddział, filia, np. firmy, organizacji
start learning
affiliate
poddostawca, podwykonawca
start learning
subcontractor
stąd, tak więc, dlatego
start learning
thus
wyłącznie, jedynie
start learning
solely
niedwuznaczny, jednoznaczny
start learning
unambiguous
odróżniać, rozróżniać
On nie potrafi odróżnić pewności siebie od arogancji.
start learning
differentiate
He's unable to differentiate between self-confidence and arrogance

You must sign in to write a comment