Business English

 0    144 flashcards    jarzabek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wyróżniać się
start learning
to excel in sth
nadzorować
start learning
to oversee
rozpoznawalny, znany
start learning
recognizable
szkalować
start learning
to malign sth
rzekomy
start learning
alleged
artykuł promocyjny
start learning
freebie
dobrze prosperujący
start learning
thriving
bez wahania
start learning
with aplomb
drastycznie redukować koszty
start learning
to slash costs
szyszki chmielowe
start learning
hops
zoptymalizować, usprawniać
start learning
streamline
zwolnić masowo
start learning
lay off
wydobyć, przynieść
start learning
to yield
niezgodność
start learning
variance
chwila ciszy, spokoju
start learning
lull
bliskość
start learning
proximity
wskazywać na
start learning
to point to
w kształcie litery u
start learning
u-shaped
przezwyciężyć
start learning
to overcome
różnorodność
start learning
variety
zachęta
start learning
incentive
niezależnie od
start learning
regardless of
przyjacielski
start learning
good natured
umożliwić
start learning
to enable
główny punkt
start learning
focal point
podstawa
start learning
bedrock
coś odpowiedniego, pasującego
start learning
the right fit
impreza zapoznawcza
start learning
meet and greet
zawęzić
start learning
narrow down
dopełniać się wzajemnie
start learning
to complement each other
naprostować czyjeś błędy
start learning
to tie up loose ends
wszystko to ładnie i pięknie ale
start learning
it is all well and good
stary jak świat
start learning
age old
wygasnąć
start learning
to peter out
poczekaj aż kurz opadnie
start learning
let the dust settle
mieć coś na piśmie
start learning
to put pen in paper
kwitnąć, rozwijać się
start learning
to flourish
ponownie ocenić
start learning
to reassess
niedoceniony
start learning
underrated
harówka, ciężka praca
start learning
slog
dowcip, żart
start learning
quip
dopasować się
start learning
to match sth
uraza
start learning
resentment
wychowywać, wspierać
start learning
to nurture
przyrównywać
start learning
to equate
ograniczenie, zamknięcie
start learning
confinement
nadmierny
start learning
excessive
nadmiernie
start learning
overly
potakiwanie, służalczość
start learning
yes-man attitude/ mentality
podlizywanie się
start learning
apple polishing
przystosować się
start learning
acclimatize
wzmocnić pozycję, umocnić
start learning
to empower
zająć się czymś
start learning
to address sth
nagły, natychmiastowy
start learning
overnight
wspólny wysiłek
start learning
concerted effort
zorientowany na klienta
start learning
customer-facing
zaleca się
start learning
it's advisable
nieuchronny, nieunikniony
start learning
inevitable
stopniowy
start learning
gradual
przeżyć coś na własnej skórze
start learning
to live sth out
pozostać
start learning
to remain
upadek, pogorszenie
start learning
decline
rozpowszechniowy
start learning
widespread
coś prostego i jasnego
start learning
no-brainer
zgodność
start learning
conformity
są marne szanse żeby się komuś powiodło
start learning
the odds are stacked against sb
zdolny leń
start learning
underachiver
nieszczęsny
start learning
miserable
postrzegać
start learning
to perceive
odrzucać coś
start learning
to dismiss sth
źle pójść
start learning
to go pear-shaped
dążyć do czegoś w karierze
start learning
to pursue
od x i później
start learning
from x onwards
gwałtowna reakcja
start learning
backlash
młode pokolenie
start learning
offspring
nakłonić kogoś do czegoś pochlebstwami
start learning
to cajole sb into sth
dwuznaczny
start learning
ambiguous
mający lata świetności za sobą
start learning
over the hill
szbrab
start learning
nipper
przekonanie, pojęcie
start learning
notion
bezpośredni, pilnujący osobiście
start learning
hands-on
zdystansowany, nie ingerujący w czyjąś pracę
start learning
hands-off
kop w tyłek
start learning
a kick up the backside
poganiać kogoś, popędzać
start learning
to chivvy sb along
odwalić się odczepiś
start learning
to butt out
skorzystać z czegoś
start learning
to tap into sth
najlepiej coś wykorzystać
start learning
to make the most of sth
wyjątkowo bezczelny
start learning
bold as brass
nie puścić pary z ust
start learning
to keep mum
o sytuacji ogólnie jest fajnie, jest w porządku
start learning
it's hunky-dory
weteran, pracownik z długim stażem
start learning
long-serving
faktycznie, autentycznie
start learning
genuinely
przyjazny, na dobrej stopie
start learning
amicable
osoba dając zły przykład
start learning
bad uncle
plotkarz
start learning
rumour-monger
wyssać z palca bzdury
start learning
to conjure sth up
względy praktyczne
start learning
expedience
doskonała partia
start learning
marriage made in heaven
slub pod przymusem
start learning
shotgun wedding
na dobre i na złe
start learning
for better or for worse
od początku
start learning
from the outset
pomysłowo
start learning
ingeniously
przyciągający wzrok
start learning
eye-catching
raczkujący
start learning
fledgling
poddać coś próbie
start learning
to put sth to the test
dobry, poważny, uczciwy - człowiek organizacja
start learning
good egg
zbliżać się ku końcowi
start learning
to draw to a close
sytuacja robi się niepewna
start learning
ground starts to shift
przyszły małżonek
start learning
the groom to be
zmyslona historia
start learning
fishy tale
zacięty o rywalizacji
start learning
dog-eat-dog
drobiazg, kąsek
start learning
titbit
jak sobie pościelisz tak się wyśpisz
start learning
what goes around comes around
obżarstwo, łakomstwo
start learning
gluttony
w pełni sprawny
start learning
fully operational
drobny, nieliczący się gracz
start learning
minnow
pod względem
start learning
in terms of
usprawiać, ułatwiać
start learning
to facilitate
zdobyć, podbić
start learning
to conquer
o wiele na to za późno
start learning
too little too late
bez wątpienia
start learning
without a doubt
beneficjent
start learning
beneficiary
zaciekły, okrutny
start learning
cut-throat
restauracja
start learning
eatery
modny
start learning
hipster
wcinać
start learning
to tuck in(to)
wachlarz, asortyment
start learning
array
wyrobić sobie renome
start learning
to establish oneself as
smakosz
start learning
foodie
o wysokim poziomie
start learning
high in sth
węglowodany
start learning
carbihydrates
w jakiś sposób
start learning
somehow
poczynić ustępstwa
start learning
to make concessions
klimat, nastrój
start learning
ambience
rynek masowy
start learning
volume market
zakład włókienniczy
start learning
textile mill
przyjmować się, zyskiwać na popularności
start learning
to catch on
wpływać, wpłynąć
start learning
to affect
nie do pomyślenia
start learning
unheard of
mocno, głęboko
start learning
firmly
stereotyp
start learning
assertion
bez ogródek
start learning
head on
dązyć do zrobienia czegoś
start learning
to seek to do sth
naleśnikarnia
start learning
creperie

You must sign in to write a comment