Breakfast - first meal

 0    27 flashcards    ppati10111
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czysty
Masz czyste ręce?
start learning
clean
Are your hands clean?
sprzątać
start learning
clean up
usiąść, siadać
Usiądź na moment, dobrze?
start learning
sit down
Sit down for a moment, will you?
podobny
Muszę przyznać, że nasze pomysły są bardzo podobne.
start learning
similar
I must admit that our ideas are very similar.
kłopot, problem
Czy miałeś jakieś kłopoty?
start learning
trouble
Have you had any trouble?
właściwie, w sumie, w rzeczywistości
Właściwie, to sądzę, że on jest całkiem miły.
start learning
in fact
In fact, I think he's rather nice.
waga, ciężar
Jaka jest waga tego sera? Chcę tylko 40 gram.
start learning
weight
What is the weight of this cheese? I want only 40 grams.
niższy, dolny, obniżać
Oni ostatecznie zgodzili się obniżyć cenę.
start learning
lower
They finally agreed to lower the price.
niski, niewielki, nisko, cichy
Najgorszą rzeczą w zimie są niskie temperatury.
start learning
low
The worst thing in winter are low temperatures.
szansa, możliwość, okazja
Ta wycieczka to okazja życia.
start learning
chance
This trip is a chance of a lifetime.
wcześnie, szybko
Dlaczego musisz iść tak wcześnie?
start learning
soon
Why do you have to leave so soon?
wysiadać, wychodzić
Wyjdź z mojego pokoju, natychmiast!
start learning
get out
Get out of my room, now!
zawierać
Czy to zawiera białka?
start learning
contain
Does it contain proteins?
nabiał
Nie jem dużo nabiału.
start learning
dairy
I don't eat much dairy.
jednak, jednakże, aczkolwiek, natomiast
To jest łatwe do zrobienia. Jednak są haczyki.
start learning
however
This is easy to do. However, there are catches.
zamiast, zamiast tego, w zamian
Dodaj miód do mojej herbaty zamiast cukru.
start learning
instead
Add honey to my tea instead of sugar.
po
Może kupię te buty po tym, jak je przymierzę.
start learning
after
I might buy the shoes after I try them on.
posiadać, własny
Czy posiadasz samochód?
start learning
own
Do you own a car?
zawierać, obejmować
Cena zawiera koszt przesyłki.
start learning
includ
The price includes shipping cost.
marynata, zalewa, kiszonka, marynować
On włożył ogórki do marynaty.
start learning
pickle
He put the cucumbers in the pickle.
smakołyk
Moja babcia włożyła mi mnóstwo smakołyków do torby.
start learning
treat
My grandma put lots of treats into my bag.
zazwyczaj, zwykle
Zwykle nie wstaję tak wcześnie.
start learning
usually
I don't usually get up so early.
gęsty (o cieczy, np. sos)
Ten sos jest zbyt gęsty, dodaj trochę wody.
start learning
thick
This sauce is too thick, you should add some water.
gumowy, gumowaty
start learning
rubbery
taki
Nigdy nie widziałam takiego wielkiego samochodu!
start learning
such
I've never seen such a huge car!
omlet
Nie da się zrobić omletu bez rozbicia kilku jajek.
start learning
omelette
You can't make an omelette without breaking a few eggs.
owieczka, jagnię
start learning
lamb

You must sign in to write a comment