Basic words / Pagrindinės sąvokos

 0    55 flashcards    vaivasarkaite
print play test yourself
 
Question Answer
windy
It is windy today, so it would be difficult to go by ferry.
start learning
vėjuota
Šiandien yra vėjuota, todėl būtų sunku persikelti keltu.
cloudy
It was so cloudy that the top of the mountain was invisible.
start learning
debesuota
Buvo taip debesuota, kad kalno viršūnė buvo nematoma.
foggy
Foggy mountains are mysteriously attractive.
start learning
apgaubta rūko
Rūko apgauti kalnai yra paslaptingai patrauklūs.
misty
It was a wet, misty morning.
start learning
miglota
Tai buvo drėgnas, miglotas rytas.
frosty
Be careful - the pavements are very frosty.
start learning
šarmotas
Atsargiai - šaligatviai labai šarmoti.
stormy
It was a stormy night with torrential rain.
start learning
audringa
Tai buvo audringa naktis su smarkiu lietumi.
dry
It is really dry outside.
start learning
sausa
Laukia labai sausa.
wet
The road was wet and slippery.
start learning
šlapia
Kelias buvo šlapias ir slidus.
hot
It's hot enough to melt hell!
start learning
karšta
Tai pakankamai karšta, kad ištirptų pragaras!
cold
I'm cold. Turn the heating up.
start learning
šalta
Man šalta. Įjunk šildymą.
chilly
It was a chilly afternoon.
start learning
vėsu
Buvo vėsi popietė.
sunny
The weather was surprisingly warm and sunny.
start learning
saulėta
Oras buvo stebėtinai šiltas ir saulėtas.
rainy
The rainy days always depress me.
start learning
lietinga
Lietingos dienos man visada kelia depresiją.
dull
about weather
I don't want to go outside because it is dull.
start learning
apsiniaukę
Nenoriu eiti į lauką, nes apsiniaukę.
overcast
For three days it was overcast.
start learning
debesuota
Tris dienas buvo debesuota.
humid
New York is very hot and humid in the summer.
start learning
drėgna
Vasaromis Niujorke labai karšta ir drėgna.
flood
The flood swept away many houses.
start learning
potvynis
Potvynis nušlavė daug namų.
frost
The young plants have all died in the late frost.
start learning
speigas, šalna
Visi jauni augalai nušąlo per šalną.
ice
The ice will melt when the sun shines on it.
start learning
ledas
Ledas išsilydis nuo saulės šilumos.
drought
It has been the worst drought in the country's history.
start learning
sausra
Tai buvo blogiausia sausra šalies istorijoje.
heat wave
Early in August a heat wave hit.
start learning
karščio banga
Rugpjūčio pradžioje užklupo karščio banga.
wind
There isn't enough wind to fly a kite.
start learning
vėjas
Nėra pakankamai vėjo leisti aitvarą.
breeze
The leaves rustled in the breeze.
start learning
lengvas vėjelis
Lapai šnarėjo lengvo vėjelio pučiami.
strong winds
Strong winds caused serious damage to the roof.
start learning
stiprūs vėjai
Stiprūs vėjai padarė rimtos žalos stogui.
thunder
The loud thunder gave me a fright.
start learning
griaustinis
Garsus griaustinis mane išgąsdino.
lightning
A lightning never strikes twice in the same place.
start learning
žaibas
Žaibas niekada netrenkia du kartus į tą pačią vietą.
storm
After a storm comes a calm.
start learning
audra
Po audros visada būna ramybė.
thunderstorm
We enjoyed the picnic until a thunderstorm intervened.
start learning
perkūnija
Mes mėgavonės iškila kol neprasidėjo perkūnija.
tornado
The town was hit by a tornado last night.
start learning
tornadas
Praeitą naktį miestas nukentėjo nuo tornado.
hurricane
The hurricane left a trail of destruction behind it.
start learning
uraganas
Uraganas už savęs paliko sunaikintą pėdsaką.
sun
The sun glinted on the windows.
start learning
saulė
Saulė žibėjo ant lango.
sunshine
The sea is very beautiful, especially when sunshine overshines it.
start learning
saulės šviesa
Jūra yra labai graži, ypač tuo atveju, kai saulės šviesa krenta ant jos.
rain
I left my bicycle out in the rain.
start learning
lietus
Palikau savo dviratį lauke lietuje.
snow
Her skin was as white as snow.
start learning
sniegas
Jos oda buvo balta kaip sniegas.
hail
The hail melted once the sun came out.
start learning
kruša
Kruša ištirpo po to, kai pasirodė saulė.
drizzle
An endless drizzle clung to the air like fog.
start learning
smulkus lietus, dulksna
Nesibaigianti dulksna laikėsi ore kaip rūkas.
sleet
Northern Kentucky is likely to get snow mixed with sleet.
start learning
šlapdriba
Šiaurinėje Kentukio dalyje greičiausiai bus sniego sumaišyto su šlapdriba.
mist
The towers were shrouded in mist.
start learning
migla
Bokštai buvo apgaubti miglos.
fog
The town was covered in a thick blanket of fog.
start learning
rūkas
Miestas buvo padengtas storu rūko debesiu.
cloud
The plane disappeared behind a cloud.
start learning
debesis
Lėktuvas pradingo už debesų.
rainbow
A rainbow is a natural phenomenon.
start learning
vaivorykštė
Vaivorykštė yra natūralus fenomenas.
raindrop
The raindrops have left spots on the windows.
start learning
lietaus lašas
Lietaus lašai paliko žymes ant lango.
snowflake
No two snowflakes are exactly alike.
start learning
snaigė
Nėra dviejų vienodų snaigių.
to melt
If you warm ice, it will melt into water.
start learning
tirpti
Jei pašildysi ledą, jis ištirps į vandenį.
to freeze
Do you think it'll freeze tonight?
start learning
šalti
Kaip manai, ar šiandien tai sušals?
weather forecast
The weather forecast says there will be rain.
start learning
orų prognozė
Pagal orų prognozę rytoj lis.
temperature
The temperature ranges from zero to ten degrees.
start learning
temperatūra
Temperatūra svyruoja nuo nulio iki dešimties laipsnių.
thermometer
Use a thermometer to gauge the temperature.
start learning
termometras
Naudok termometrą išmatuoti temperatūrą.
barometer
The barometer has been steady for three days now.
start learning
barometras
Barometro rodmenys buvo pastovūs tris dienas.
degree
He has a fever and a temperature of 38.5 degrees.
start learning
laipsnis
Jis turi 38.5 laipsnių temperatūrą.
Celsius
Is the temperature given in Celsius or Fahrenheit?
start learning
Celsijus
Ar temperatūra yra pagal Celsijų arba Fahrenheitą?
Fahrenheit
Are the temperatures given in Celsius or Fahrenheit?
start learning
Farenheitas
Ar temperatūra yra pagal Celsijų arba Fahrenheitą?
climate
The city has a warm climate.
start learning
klimatas
Šiame mieste šiltas klimatas.
climate change
We need to assess the impact on climate change.
start learning
klimato kaita
Mes turime įvertinti klimato kaitos poveikį.
global warming
Several hypotheses for global warming have been suggested.
start learning
globalinis atšilimas
Buvo pasiūlytos kelios globalinio atšilimo hipotezės.

Basic words

Do you want to learn new Lithuanian words, but you don‘t know where to begin? So why don‘t you try words which will be super useful to know? In this lesson you can learn basic words regarding weather and temperature.

You must sign in to write a comment