B2.2 (1) PODRĘCZNIK

 0    220 flashcards    kasiaogonowska33
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bokiem
start learning
edgeways
przygotowywać sie
start learning
to rehearse
przegląd
start learning
review
pewny
start learning
confident
zdolny
start learning
capable
dołożyć starań,
start learning
make an effort
wskazanie
start learning
indication
widzowie
start learning
audience
winnica
start learning
grapevine
pogłoska
start learning
rumor
długość fali
start learning
wavelength
pokrótce/ zwieźle
start learning
briefly
przeszkoda
start learning
impediment
jąkanie się
start learning
stammer
zachwiać się
start learning
be awer of
Uczestnicy
start learning
participants
przez Internet
start learning
via the web
wzrastający
start learning
increasing
brak
start learning
lack
pozostawać
start learning
remain
utrzymać
start learning
maintain
podniecenie
start learning
excitement
czyny mówią głośniej niż słowa
start learning
actions speak louder than words
pomyśleć zanim coś powiesz
start learning
think before you speak
dojść do słowa
start learning
get a word in edgeways
usłyszeć plotke
start learning
hear it on the grapevine
nadawać na tej samej długości fali
start learning
be on the same wavelength
od razu do punktu
start learning
get straight to the point
rzucić słowo z kimś
start learning
have a quick word with someone
wiejski
start learning
rural
mieszkaniowy
start learning
residential
przybrzeżny
start learning
coastal
nadchodzace
start learning
up and coming
długoletni/dawna
start learning
long established
Niedawno opracowany
start learning
recently developed
dom wolnostojący
start learning
deached house
godziny szczytu
start learning
rush hour
pożądany obszar
start learning
desirable area
hałaśliwe zanieczyszczenia
start learning
noise pollution
środowisko naturalne
start learning
natural environment
Farma wiatrowa
start learning
wind farm
dzialalnosc kulturalna
start learning
cultural activities
kosmopolityczna atmosfera
start learning
cosmopolitan atmosphere
przestępczość/wskaźnik przestępczości
start learning
crime rate
Punkty recyklingu
start learning
recycling points
połączenia komunikacyjne
start learning
transport connections
bezmyślny wandalizm
start learning
mindless vandalism
natężenia ruchu
start learning
traffic congestion
energii ze źródeł odnawialnych
start learning
renewable energy
kwestie ochrony środowiska
start learning
environmental issues
opuszczony
start learning
abandoned
dom apartamentowy
start learning
apartment block
Środowisko miejskie
start learning
Urban environment
pojazd
start learning
vehicle
badanie/ankieta
start learning
survey
śmieci
start learning
litter
między/pośród
start learning
among
głosowanie
start learning
poll
ujawnił
start learning
revealed
przeznaczony do pomiaru
start learning
designed to measure
ustanowiony
start learning
established
zasięg
start learning
extent
Przeprowadzone
start learning
Carried out
rozkrzyczany
start learning
shouting
walić
start learning
banging
uskarżanie się /reklamacje
start learning
complaints
rada
start learning
council
odporność
start learning
immunity
wynagrodzenie
start learning
consideration
zajecie się /Walka
start learning
tackling
priorytet
start learning
priority
emisje
start learning
emission
paliwa kopalne
start learning
fossil fuels
wycinanie lasów
start learning
deforestation
gatunek
start learning
species
wymieranie
start learning
extinction
siedlisko
start learning
habitat
siedlisko
start learning
habitat
lodowce
start learning
glaciers
susza
start learning
drought
głód
start learning
famine
coraz bardziej/coraz częściej
start learning
increasingly
wycofać się
start learning
retreat
wybielanie
start learning
whitening
coroczny
start learning
annual
niewielki
start learning
slight
nagły
start learning
sudden
odwrót
start learning
reverse
z powodu
start learning
due
podniesienie
start learning
rising
przepowiadać
start learning
predict
kurczyć
start learning
shrink
wystąpiło
start learning
occurred
stwierdza/wyciągnąć wniosek
start learning
concludes
wzrosła
start learning
increased
częstotliwość
start learning
frequency
obecnie
start learning
currently
częsty
start learning
frequent
rozpiętość/rozpowszechnianie się
start learning
spread
powódź
start learning
flooding
w zamyśleniu
start learning
thoughtfully
celowo
start learning
deliberately
celowo
start learning
intentionally
porównawczo
start learning
comparativly
stosunkowo
start learning
relatively
głównie
start learning
mainly
olbrzymi
start learning
enormous
zbiornik
start learning
reservoir
płynny
start learning
molten
powierzchnia
start learning
surface
pióropusz
start learning
plume
Otwory
start learning
vents
wystrzelić
start learning
pop
błoto
start learning
mud
komora
start learning
chamber
wymiary
start learning
dimensions
skorupa
start learning
crust
otaczający
start learning
surrounding
inaczej
start learning
otherwise
cios/ podmuch
start learning
blow
poza
start learning
beyond
kwatera główna
start learning
headquarters
ładowanie
start learning
recharging
wzruszać ramionami
start learning
shrug
rój
start learning
swarm
skinienie
start learning
nod
niemniej jednak
start learning
nonetheless
szczyt góry
start learning
peak
malowniczość
start learning
picturesqueness
przymus
start learning
constraint
wspominać
start learning
mention
szerokość
start learning
width
pomocniczy
start learning
auxilliary
orientacyjny/przybliżony
start learning
approximate
wymiar
start learning
dimension
pod
start learning
beneath
równe szanse
start learning
a level playing field
skrajność
start learning
extreme
rozdzielać/odkładać
start learning
set apart
połowę/ przepoławiać
start learning
halve
zagrożonych gatunków
start learning
endangered species
zamyślony
start learning
pensively
trujący
start learning
poisonous
Zgodzę się z tobą, ponieważ...
start learning
I'd go alone with you there, because...
ostatnio
start learning
recently
mieć łeb na karku (ogarniać co się dzieje dookoła)
start learning
be on the ball
zmieniać zasady gry
start learning
move the goalposts
stracić czujność
start learning
take your eye off the ball
zupełnie nowa sytuacja
start learning
a whole new ball game
Strzel gola samobójczego
start learning
Score an own goal
rozpocząć coś
start learning
start the ball rolling
prawdopodobnie
start learning
arguably
rozważać/uważać
start learning
consider
wkład
start learning
contribution
tytuł/nagłówek
start learning
heading
namawiać/przekonywać
start learning
persuade
wstęp/wprowadzenie
start learning
introduction
być rannym
start learning
get injured
dalej
start learning
further
przed siebie
start learning
ahead
wymagać
start learning
require
wskazać
start learning
indicate
wydajny
start learning
efficient
żarówka
start learning
bulb
mniej
start learning
fewer
utrzymać
start learning
maintain
eksponować
start learning
exhibit
porozumienie
start learning
rapport
podzielić
start learning
impart
śledzić
start learning
keep track of
wytropić
start learning
trace down
koncepcja
start learning
concept
badania
start learning
research
wynik
start learning
result
próbka
start learning
sample
potwierdzać
start learning
confirm
pokazywać podobieństwa
start learning
display similarities
ustanawiać
start learning
establish
polepszyć
start learning
improve
wytrzymałość
start learning
stamina
związane z/odnosi się do
start learning
related to
zwinność
start learning
agility
uprzejmość
start learning
courtesy
gibkość
start learning
suppleness
odpowiedni / odpowiednia
start learning
suitable
napastowanie
start learning
assaults
sztuki walki
start learning
martial arts
etykieta
start learning
etiquette
wynagrodzenie
start learning
consideration
zapewnienie
start learning
assurance
trwa
start learning
ongoing
oszacowanie
start learning
estimate
oszacowanie
start learning
estimate
niedrogie nieruchomości
start learning
affordable properties
dostępny
start learning
available
wspaniałe widoki
start learning
stunning views
niezniszczone/ dziewicze
start learning
unspoilt
triatlonistą
start learning
triathlete
emeryt
start learning
retired
ofiary
start learning
sacrifices
osiągać
start learning
achieve
Koszulka sportowa
start learning
jersey
niezliczony
start learning
countless
pominął
start learning
sidestepped
sprowadza się
start learning
boils down
nadmierny
start learning
inordinate
Długości
start learning
lengths
stosowania
start learning
applying
odmowa
start learning
refusal
zapobiec
start learning
prevent
wytrzymałość
start learning
toughness
brak
start learning
failure
wózek inwalidzki
start learning
wheelchair
przewyższać
start learning
surpass
niepełnosprawnych
start learning
disabilities
zadziwiający
start learning
astonishing
wyczyny
start learning
feats
osiągnięty
start learning
achieved
nadgarstek
start learning
wrist
pokora
start learning
humility

You must sign in to write a comment