ARCHIBALD C1

 0    141 flashcards    aforcastello
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odpocząć (take a rest)
start learning
have a breather
wyszaleć się (to go wild for a bit)
start learning
let your hair down
zrobić sobie od czegoś przerwę
start learning
to take time out from (work), have some time off
zapomnieć o czymś na chwilę
start learning
to take one's mind off sth (a tragedy)
oderwać się od czegoś
start learning
switch off (stop focusing on sth)
zrelaksować się, naładować akumulatory
start learning
to unwind
zarywać noce, imprezować i pracować
start learning
to burn the candle at both ends
spędzać czas (relaksując się)
start learning
to while away (old age/afternoon)
spędzać razem czas (stand or sit around while not doing nothing)
start learning
to hang out (together)
ciężko pracować nad czymś
start learning
to work all hours (to do sth)
ciężko pracować (w nocy, przed terminem)
start learning
to burn the midnight oil (to finish sth on time)
powstawać, rodzić się (o trendach)
start learning
(trends) take off (suddenly become popular)
wyjść z mody, stracić urok
start learning
to go out of fashion (to lose its appeal)
zawładnąć wyobraźnią
start learning
to capture the imagination
rozprzestrzenić się
start learning
(fashions) spread
trafić w punkt
start learning
to strike a chord
być ostatnim krzykiem mody
start learning
to become the latest thing
przemijający trend
start learning
passing trend
rozprzestrzeniać się od słowa do słowa
start learning
to spread by word of mouth
uważać na to co się mówi
start learning
mind your language
odczuwać barierę językową
start learning
to experience a language barrier
propagator mody
start learning
trendsetter
celowo (coś zrobić)
start learning
deliberately
uwolnić, rozpętać
start learning
unleash
szał, furia
start learning
frenzy (to unleash a media frenzy)
niepilnowany, bez nadzoru (dziecko)
start learning
unsupervised
nudzić, męczyć kogoś o coś
start learning
to nag sb (to do sth)
25 centów
start learning
quarter
sprawić, ze ktoś znalazł się w złej sytuacji
start learning
to land sb in a huge row (or deep/hot water)
później, po wszystkim
start learning
subsequently, afterwards
wolny wybieg
start learning
free range
spojrzenie (na jakąś kwestię)
start learning
outlook
zachęcać, pobudzać
start learning
to encourage
nadopiekuńczość
start learning
over-protectiveness
bojący się ryzyka
start learning
risk-averse (culture/society)
poradzić sobie w niebezpieczeństwie
start learning
deal with danger
podjąć (kontrolowane) ryzyko
start learning
take (reasonable) risk
narazić na niebezpieczeństwo
start learning
expose to danger
rozpieszczać
start learning
to mollycoddle, spoil
zdusić, ograniczyć (np. czyjeś umiejętności)
start learning
to stifle (one's ability to do sth)
pobłażać, rozpieszczać (kogoś), folgować
start learning
to indulge
sprawić, że ktoś coś robi, dopuścić
start learning
get sb to do sth
coś co marnuje czas
start learning
time-waster
mieć masę czasu
start learning
to have all the time in the world/lots of time on your hands
boleśnie odczuwać brak czasu
start learning
to be pushed for time
mieć czas dla siebie
start learning
to have time to yourself
spędzać czas
start learning
to pass the time
kończyć tuż na czas/wcześniej
start learning
finish just in time/with time to spare
zrozummy się dobrze
start learning
Mind you,
zgadzam się z tobą
start learning
I'm with you there
ale można by się spierać
start learning
but you could argue that...
przez różowe okulary
start learning
through rose-tinted glasses
gorączkowy pośpiech
start learning
hectic (rush/time)
najwyższy czas, żeby
start learning
it's high time (you got a real job)
bezczasowy, ponadczasowy
start learning
timeless
wykonalny
start learning
feasible, doable (tasks)
redakcja
start learning
editorial office
coś zaczyna się od/w
start learning
something dates back to (originates from/starts in)
coś już prawie się wydarzyło
start learning
something was about to
w najbliższej przyszłości
start learning
for the foreseeable future/in years to come (will continue far into the future)
w regluarnych odstępach
start learning
at regular intervals
od/na początku
start learning
from the outset
przywoływać wspomnienia
start learning
evoke memories (evocative smell)/bring back memories
mieć mgliste wspomnienia
start learning
to have hazy recollection of/vague memories
jedno z pierwszych wspomnień
start learning
one of my earliest memories
wspomnienia powracają
start learning
memories come flooding back
być przeniesionym w czasie
start learning
be carried back in time (by sth)
przenosić kogoś w przeszłość
start learning
to take sb back in time
przechowywać wspomnienia
start learning
to hold lots of memories
przywoływać
start learning
recall
doskonale pamiętam
start learning
I vividly remember/I remember distinctly
nic nie przychodzi do głowy
start learning
nothing springs to mind
wyjątkowe doświadczenie
start learning
once-in-a-lifetime experience
dzień do zapamiętania
start learning
a real day to remember
mam to na końcu języka
start learning
it's on the tip of my tongue
za nic nie mogę sobie przypomnieć
start learning
I can't for the life of me remember
zupełnie zapomniałam
start learning
I clean forgot
to było dawno
start learning
that's going back
pamiętam jakby to było wczoraj
start learning
I remember it like it was yesterday
mam dziurę w pamięci
start learning
I have a complete memory lapse
mam to wyryte w pamięci
start learning
it's etched on my memory
mieć dobre/złe maniery
start learning
to have good / poor manners, to be well/poorly mannered
właściwe / niewłaściwe zachowanie/etykieta
start learning
proper/improper etiquette
odzwywać się do kogoś po imieniu
start learning
to greet people by name
kłaść łokcie na stole
start learning
to rest your elbows on the dinner table
wykałaczka
start learning
toothpick
zwroty grzecznościowe
start learning
pleasantries
niegrzecznie przedłużać wizytę
start learning
to outstay your welcome
wpychać się (np. do kolejki)
start learning
to push in/to jump the queue
siorbać/mlaskać
start learning
to slurp
być spóźnionym w dobrym tonie
start learning
to be fashionably late
brud
start learning
grime, dirt
zabierać miejsce w autobusie (np. plecakiem)
start learning
take up extra space (on public transport)
ustąpić miejsca
start learning
to offer up your seat (to an elderly person)
kichać
start learning
to sneeze
ziewać
start learning
yawn
bekać
start learning
to burp
pierdzieć
start learning
to fart
przeklinać
start learning
to curse/swear/be foul mouthed/to have a potty mouth
być gentlemanem
start learning
to be gentlemanly/chivalrous
bycie gentlemanem
start learning
chivalry (chivalrous behavior)
przepraszam, nie zrozumiałem
start learning
Sorry, I didn't catch that
Nie rozumiem (niezbyt grzecznie)
start learning
you wah?
powitanie
start learning
greeting
na zdrowie = dzięki (czasem do widzenia)
start learning
cheers
zamierzać
start learning
intend
nieformalny zwrot cześć co słychać
start learning
Alright?
wpaść na kogoś (na ulicy)
start learning
bump into sb (in the street)
jest przyjęte, zwyczajowo
start learning
customary (it's customary to say...)
przytrzymać drzwi
start learning
hold the door
przepuścić przodem
start learning
allow (women) to go through
drzwi otwierające się do przodu/tyłu
start learning
doors open inwards/outwards
rozpryskać się na kimś
start learning
splash on someone
nachyliś się ku czemuś
start learning
to bow towards sth (go down)
relacjonować
start learning
cover sth (report on sth)
pojawiać się
start learning
to come up
o kurczę (wyraża zaskoczenie)
start learning
Cor blimey
dupek, idiota
start learning
(sexist) git (asshole)
wzdychać
start learning
to sigh
dostać policzek
start learning
get a slap
głęboki sprzeciw, negatywna reakcja
start learning
backlash
to chip in (with)
start learning
wtrącić, dodać
jeden na siedmiu
start learning
one in seven
wózek dziecięcy
start learning
a pram
różnice wynagrodzenia ze wg na płeć
start learning
the gender pay gap
wysokość płacy
start learning
salary range
kiedy śmiech ustał (żarty na bok)
start learning
as the laughter subsided
cierpieć powolną śmierć
start learning
to suffer death by a thousand paper cuts
zgon
start learning
demise
wykroczenie
start learning
misdeed
sprawca, winowajca
start learning
culprit
lepiej dmuchać na zimne
start learning
it's better to be safe than sorry
milczeć
start learning
stay schtum
kot 3-barwny
start learning
calico
wydać nakaz
start learning
take out an injunction
wezwać, zwołać
start learning
summon
zdrada
start learning
treason
wyluzowana osoba
start learning
laid-back person (who takes things in stride)
sumienny, skrupulatny
start learning
conscientious, meticulous
całodobowa relacja
start learning
coverage around the clock
karabin
start learning
rifle

You must sign in to write a comment