Aparat Ruchu

 0    79 flashcards    dzieedziic
print play test yourself
 
Question Answer
część bierna
start learning
szkielet
część czynna
start learning
mięśnie
osteocyty
start learning
komórki kostne
osteoblasty
start learning
komórki kościotwórcze
osteoklasy
start learning
komórki kościogubne
substancja międzykomórkowa kości
start learning
włókna kolagenowe, sole mineralne (węglan i fosforan wapnia)
czynniki wpływające na przebudowę kości
start learning
stężenia hormonów, stężenie wit. D, zawartość białka i soli min., aktywność fizyczna
kształty kości
start learning
długie (udowa), krótkie (nadgarstek), różnokształtne (młoteczek), płaskie (mostek)
okostna
start learning
funkcja odżywcza i ochronna
tkanka kostna gąbczasta
start learning
w nasadach kości; beleczki kostne, między którymi występuje szpik kostny
tkanka kostna zbita
start learning
trzon kości; osteony
osteon
start learning
koncentryczny układ blaszek kostnych, między którymi (w jamkach) są komórki kostne, przez środek przebiega kanał Haversa
umiejscowienie szpiku czerwonego
start learning
kości płaskie, nasady kości długich
polączenia ścisłe
start learning
więzozrosty, chrząstkozrosty, kościozrosty
więzozrosty
start learning
łącznik: tkanka łączna włóknista; szwy, więzadła
chrząstkozrosty
start learning
łącznik: tkanka chrzęstna; spojenie łonowe, połączenie pierwszego żebra z mostkiem
staw prosty
start learning
łączy 2 kości
staw złożony
start learning
łączy więcej niż 2 kości
torebka stawowa
start learning
stabilizacja stawu, produkcja płynu stawowego, odżywianie
więzadła
start learning
wzmacnianie torebki stawowej
jama stawowa
start learning
przestrzeń wypełniona mazią, umożliwia ślizganie kości, zapobiega ścieraniu się powierzchni stawowych
pokrywa powierzchnie stawowe
start learning
chrząstka szklista
maź stawowa
start learning
przesącz osocza krwi
kaletki maziowe
start learning
uchyłki błony maziowej wystające za jame stawową (ułatwiają ruch)
krązki stawowe
start learning
chrząstki między powierzchniami stawowymi zwiększające ich dopasowanie (łąkotki w kolanie)
staw zawiasowy
start learning
ruch w jednej płaszczyźnie, główka o kształcie walca, panewka wklęsła (np. staw łokciowy)
staw obrotowy
start learning
obrót wokół osi, głowa stawu osadzona w panewce w kształcie pierścienia (dźwigacz i obrotnik)
staw kulisty
start learning
ruch we wszystkich płaszczyznach, głowa stawu kulista, panweka wklęsła (staw biodrowy)
staw elipsoidalny
start learning
2 płaszczyzny ruchu, głowa i panewka o kształcie elipsy (staw promieniowo nadgarstkowy)
staw siodełkowy
start learning
2 płaszczyzny ruchu, głowa i panewka o kształcie siodło (nadgarstkowo-śródręczny kciuka)
staw płaski
start learning
niewielki ruch we wszystkich płaszczyznach (kości stępu)
szkielet osiowy
start learning
czaszka, kręgosłup, klatka piersiowa
mózgoczaszka
start learning
kość czołowa, 2x ciemieniowa, 2x skroniowa, klinowa, potyliczna, sitowa
trzewioczaszka
start learning
2x kość łzowa, 2x nosowa, 2x szczękowa, 2x jarzmowa, żuchwa
kość gnykowa
start learning
na niej zawieszone są chrząstki krtani
funkcja zatok
start learning
ogrzewanie, nawilżanie powietrza, rezonatory głosu wpływające na jego barwe
dyski (krążki międzykręgowe)
start learning
amortyzacja wstrząsów, umożliwianie zgniania, ruchów bocznych i obrotowych
lordoza
start learning
wygięcie kręgosłupa w stronę brzuszną
kifoza
start learning
wygięcie kręgosłupa w strone grzbietową
wyrostek kolczysty kręgu
start learning
pojedynczy, mocne oparcie dla mięśni
wyrostki poprzeczne kręgów
start learning
miejsca przyczepu mięśni i więzadeł
wyrostki stawowe kręgów
start learning
łączą sąsiednie kręgi
odcinek szyjny
start learning
7 kręgów
odcinek piersiowy
start learning
12 kręgów
odcinek lędźwiowy
start learning
5 kręgów
odcinek krzyżowy
start learning
5 kręgów
odcinek guziczny
start learning
4-5 kręgów
elementy mostka
start learning
rękojeść, trzon, wyrostek mieczykowaty
obręcz barkowa
start learning
dwie łopatki, dwa obojczyki
obręcz miedniczna
start learning
kość krzyżowa, 2 kości miedniczne
miednica mężczyzny
start learning
wąska, kanał o kształcie lejka, kąt ostry między koścmi łonowymi
miednica kobiety
start learning
szeroka, kości biodrowe rozchylone, kanał cylindryczny, kąt między koścmi łonowymi rozwarty
powięź
start learning
łącznotkankowa błona oddzielająca konkretny mięsień od innych mięśni
brzusiec mięśnia
start learning
pęczki włókien mięśniowych
miocyt
start learning
pojedyncze włókno mięśniowe
mioglobina
start learning
białko magazynujące tlen w mięśniach, większe powinowactwo do tlenu od hemoglobiny
miofilamenty cienkie
start learning
filamenty aktynowe, prążki I (izotropowe)
miofilamenty grube
start learning
filamenty miozynowe, prążki A (anizotropowe)
dodadkowe białka w filamentach aktynowych
start learning
tropomiozyna, troponina (uczestniczą w skurczu)
sarkomer
start learning
pojedyncza jednostka kurczliwa włókna mięśniowego
mięśnie synergistyczne
start learning
współdziałają w wykonywaniu jednego ruchu w tym samym kierunku
fosfokreatyna
start learning
związek umożliwiający szybkievodtwarzanie ATP w mięśniu
dług tlenowy
start learning
niedobór tlenu w tkankach podczas wysiłku
włókna mięśniowe czerwone
start learning
dużo mioglobiny, powolne narastanie siły skurczu, duża odporność na zmęczenie, energia z oddychania tlenowego (głównie)
włókna mięśniowe białe
start learning
mało mioglobiny, szybkie skurcze, mała wyrzymałlść, energia z procesów beztlenowych
tonus
start learning
stałe napięcie mięśni szkieletowych
płytki ruchowe
start learning
synapsy nerwowo-mięśniowe w pojedynczych włoknach mięśniowych
jednostka motoryczna mięśnia
start learning
zespół włókien mięśniowych unerwionych jednym neuronem
acetylocholina
start learning
przekaźnik impulsu w płytkach ruchowych
skurcz tężcowy
start learning
długotrwały skurcz
skurcz izotoniczny
start learning
skrócenie mięśnia bez jego napięcia
skurcz izometryczny
start learning
zmiana napięcia mięśnia bez jego skrócenia
skręcenie
start learning
naciągnięcie/naderwanie torebki stawowej i więzadeł
zwichnięcie
start learning
zmiana wzajemnego położenia kości tworzących staw
krzywica
start learning
zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, niedobór wit. D3
dystrofia Duchenn’a
start learning
recesywna sprzężona z płcią, stopniowy zanik mięśni (w tym oddechowych)
osteoporoza
start learning
zmniejszenie gęstości szkieletu i jego masy
erytropoetyna
start learning
hormon pobudzający szpik do produkcji erytrocytów
diuretyki
start learning
leki moczopędne

You must sign in to write a comment