angol deloitte contracty

 0    80 flashcards    mmakowiecki1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
an amendment
start learning
poprawka
anxious (about sth)
start learning
zaniepokojony
to bind
start learning
wiązać
bound by sth
start learning
związany czymś
a breach of contract
start learning
naruszenie umowy
to commence
start learning
rozpoczynać, podejmować
a concession
start learning
ustępstwo
to conclude
start learning
zawrzeć
consent
start learning
zgoda
contractual provisions
start learning
postanowienia umowy
to default on
start learning
nie dotrzymać
to draw up
start learning
sporządzić
to enter into
start learning
zawrzeć / przystąpić do
to expire
start learning
wygasać
far-reaching
start learning
daleko idący
favorable
start learning
korzystny
for an indefinite period
start learning
na czas nieokreślony
an inaccuracy
start learning
nieprawidłowość
incentive
start learning
zachęta
a party to sth
start learning
strona (czegoś)
a perk
start learning
dodatkowe świadczenie
pursuant to
start learning
zgodnie z, na podstawie
a service contract
start learning
umowa zlecenie
to set out
start learning
wyszczególnić, określić
a sole trader
start learning
osoba prowadząca jednoosobą dz.g.
a specific task contract
start learning
umowa o dzieło
to stipulate
start learning
określać, stanowić
to terminate
start learning
wypowiedzieć
unfavorable
start learning
niekorzystny
a violation
start learning
naruszenie, wykroczenie
to represent
start learning
oświadczać
to be governed
start learning
regulowane przez prawo
to arise
start learning
powstać
to settle
start learning
uregulować
null and void
start learning
nieważne
duly
start learning
należycie
to cease
start learning
zatrzymać, ustawać
compensation
start learning
odszkodowanie
liquidated damages
start learning
kara umowna
occurence
start learning
występowanie, pojawienie się
instalment
start learning
rata
promptly
start learning
niezwłocznie
set forth in the article
start learning
przedstawione w artykule
prevented
start learning
zapobiec, uniemożliwić
malicious
start learning
zła wiara
lock-outs strike
start learning
zamknięty strajk
riot
start learning
zamieszki
insurrection
start learning
powstanie, insurekcja
entitled to such performance
start learning
uprawniony do takiego świadczenia (usługobiorca)
due care
start learning
należytą staranność
handed
start learning
wręczyć (rękami)
applicable
start learning
odpowiedni, dotyczy
to assign
start learning
przydzielić
carry out
start learning
wykonać
comply with
start learning
zgodne z
covenants
start learning
zobowiązania
duration
start learning
czas trwania
assignor
start learning
cedent
assignee
start learning
cesjonariusz
lesee
start learning
najemca
lessor
start learning
wynajmujący
notice
start learning
zawiadomienie
to yield up
start learning
zwolnić (np. nieruchomość)
adhere to
start learning
stosować się do
conform with
start learning
zgodne z
conform with / comply with / adhere to / in line with
start learning
zgodne / zgodne z / zgodne z / zgodne z
subject matter
start learning
przedmiot (umowy)
accountable / liable / responsible
start learning
odpowiedzialny / odpowiedzialny / odpowiedzialny
to abide by
start learning
przestrzegać
to adhere to
start learning
stosować się do/przestrzegać
arrears
start learning
zaległości
recitals
start learning
skróty / preambuła
Boilerplate provisions
start learning
przepisy/zastrzeżenia końcowe w umowie (przeróżne)
to undertake
start learning
podejmować
to conclude / enter into / sign / execute
start learning
zawrzeć / wprowadzić / podpisać / wykonać
a mandator
start learning
zleceniodawca
a mandatary
start learning
zleceniobiorca
to incur
start learning
ponosić
to undertake
start learning
zobowiązać się
a contract of mandate
start learning
umowa zlecenie

You must sign in to write a comment