Angielski w biznesie

 0    102 flashcards    danielgacioch97
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stopniowe wycofywanie (z użycia)
start learning
phase out
wybory do senatu
start learning
mid-term elections
pranie pieniędzy
start learning
money laundering
udziałowcy
start learning
shareholders (GB), stockholders (US)
spadek produkcji
start learning
a drop in output
zmuszony do rezygnacji
start learning
forced to step down
przeanalizować prognozy
start learning
to revise its forecast
szacować do gory
start learning
to revise up
szacować w dół/ obniżać
start learning
to revise down
subwencjonować
start learning
to subsidise
wypełnić pustkę
start learning
to fill the void
odnawialne źródła energii
start learning
renewables
obwieszczenie
start learning
announcement
przechwytywanie i przechowywanie węgla
start learning
carbon capture and storage - CCS
zwalczać
start learning
to tackle
niezawodne alternatywy
start learning
reliable alternatives
polityka rządu
start learning
government's policy
przychodzi w związku z obawami
start learning
comes amid concerns
Przemówienie pojawia się w niektórych kręgach z obawy...
start learning
The speech comes amid concerns in some quarters that...
cierpieć z powodu
start learning
suffer from
a failure of electrical power supply
start learning
blackout
niedostateczne zaopatrzenie
start learning
short supplies
na granicy / na skraju
start learning
on the verge
Zapotrzebowanie na energię elektryczną przewyższy dostępne zapasy w najbliższym czasie.
start learning
Electricity demand set to outstrip available supply in the near future.
obawy
start learning
concerns
mnóstwo
start learning
plenty
wystarczająco
start learning
enough
bez żadnych zakłóceń
start learning
without any disruptions
zapewniać / zapewnić
start learning
to ensure
przystępne (w cenie)
start learning
affordable
przed siebie
start learning
ahead
przewidywania
start learning
predictions
prognozy
start learning
forecasts
w budowie
start learning
under construction
zmagać się
start learning
to struggle
dotacje
start learning
subsidies
kierowany przez konsumentów, skoncentrowany na konkurencji system energetyczny
start learning
consumer-led, competition-focused energy system
Obniżyło to dopłaty do energii słonecznej i w przyszłym roku obniży ceny energii wiatrowej.
start learning
It has slashed solar subsidies and will cut those for onshore wind next year.
wiatr od morza
start learning
onshore wind
wiatr od lądu
start learning
offshore wind
opuszczony
start learning
abandoned
ograniczać w ogromnym stopniu
start learning
to cut back to an enormous extent
Rząd musi zająć się odpowiedzią na pilną potrzebę...
start learning
Government needs to get on with addresing the urgent need for...
struktura
start learning
framework
xD
start learning
xDxD
wśród
start learning
amid
Giełda Papierów Wartościowych
start learning
stock market
wydać
start learning
to issue (np. warnings)
pogłębiać się
start learning
to deepening
pożyczkodawcy
start learning
lenders
bezczynny, jałowy
start learning
idle
popędzać popyt
start learning
to spur demand
stopy procentowe
start learning
interest rates
stabilnie
start learning
steadily
zgadzać się z kimś
start learning
take somebody's point
nie mieć już czasu
start learning
run out of time
take the minutes/keep the minutes
start learning
to summarize in writing what is discussed at a meeting
nie na temat
start learning
off the point
stopniowo wycofywać
start learning
phased out
elektrownie węglowe
start learning
coal fired power stations
elektrownie gazowe
start learning
gas-fired power stations
szczytowanie globalnej emisji gazów cieplarnianych
start learning
peaking of global greenhouse emissions
kluczowy
start learning
crucial
niewystarczający
start learning
insufficient
działania, wysiłki
start learning
actions, efforts
obecny
start learning
current
donikąd
start learning
nowhere
nie spełnić czegoś
start learning
fall short of something
postanowienia
start learning
contributions
niewątpliwie
start learning
undoubtedly
może mieć istotny jest wpływ na...
start learning
can have major impact on...
zablokować
start learning
tackle
zbaczać z tematu
start learning
way off track
osłabiony
start learning
faltered
poważny
start learning
major
oszacowanie
start learning
an assessment
środowisko ONZ
start learning
UN Environment
utrzymać
start learning
to sustain
tak jak ostatnio zostało to opisane
start learning
as recently outlined
IPCC
start learning
Intergovernmental Panel on Climate Change
kolosalny
start learning
tremendous
czyny
start learning
deeds
pięciokrotnie
start learning
five fold
świat zmierza w kierunku...
start learning
the world is heading for a...
przychód
start learning
revenue
zobowiązać się
start learning
to pledge
łącznie
start learning
cumulatively
odpowiednik
start learning
equivalent
zgodny
start learning
consistent
ogarnąć
start learning
to embrace
być istotnym / przełomowym
start learning
to be crucial
podkreślać
start learning
to highlight
skromnie wzrastać
start learning
to grow modestly
rozwiązabie problemu luki
start learning
to tackle the gap
niewystarczający
start learning
insufficient
przyczynić sie do emisji
start learning
to contribute to emissions
coś bardzo powierzchownie
start learning
to scratch the surface
podatki pokrywają jedynie 15% emisji węgla
start learning
Taxes cover only 15% of carbon output
wycofać się stopniowi
start learning
to phase out
to deal with =
start learning
to tackle =
brać udział w zajęciach
start learning
contribute to classes
namacalny
start learning
tangible

You must sign in to write a comment