Angielski słowka 2

 0    118 flashcards    oskar1717
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gonić za/uganiać się za
start learning
chasing after
Nie robię prawie nic
start learning
I don't do nearly anything
szczęściara!
start learning
lucky her!
Chyba się przechwalam, kiedy to mówię.
start learning
I think I'm bragging when I say that.
Lubię spać (kiedy nie trzeba wstawać)
start learning
I like to sleep in.
jest przeciętny, ale ja jestem profesjonalistą.
start learning
he's average but I am professional.
to jest rzadkie/niespotykane dla mnie.
start learning
it is rare for me.
"Ważne" dla ludzi.
start learning
Big one for people.
roznoszenie ulotek
start learning
paper round
to staje się zbyt skomplikowane
start learning
it gets too complicated
Mam podstawy tego
start learning
I have the basics down
Mam to z pewnością zrozumiałe.
start learning
I have it confidently understanding.
Jestem dobry w futbolu, tak jak profesjonalni piłkarze.
start learning
I'm good at football such as pro footballers.
problemy nie są dla niego konieczne.
start learning
issues is not necessary for himself.
między/wśród
start learning
among
Przeszedłem/Przejrzałem
start learning
I went through
być zaangażowanym w piłkę nożną
start learning
be involved in football
pomimo tego
start learning
despite this
zakłopotanie
start learning
embarrassment
troska o niego
start learning
concern on him
kradzież
start learning
stealing
żarciki z szatni
start learning
dressing room banter
zatrudniać psychologa
start learning
employ a psychologist
obowiązkowe
start learning
Mandatory
piętno otaczające zdrowie psychiczne
start learning
stigma surrounding Mental Health
serotonina
start learning
serotonin
otrzymałem program
start learning
received a program
zakładka/nakładające się
start learning
overlap
podsumowanie, wnioski,
start learning
summary, conclusions,
przyniósł ze sobą
start learning
brought along
być może
start learning
perhaps
spłukany
start learning
skint
jasny
start learning
bright
wypłaty tygodniowe
start learning
wages
wrócić na tor
start learning
get back on track
jeśli nie zachowujesz się
start learning
if you dont behave
zawieszenie
start learning
suspension
całe oferty mogą zawisnąć...
start learning
entire deals can hinge...
się z tym pogodzić
start learning
put up with it
jego żądania
start learning
his demands
stać się chciwym
start learning
to get greedy
wydają się nadmiernie pod wpływem
start learning
they seems excessively influenced
zacznij polegać
start learning
get to rely
Miałem wstrząs mózgu
start learning
I had a concussion
ścisłość
start learning
compactness
wywarł wpływ
start learning
make an impact
nagle
start learning
suddenly
chłodny/wyluzowany
start learning
coolness
szympans
start learning
chimp
kawałek/złom
start learning
scrap
Mogę zdobyć wszystko!
start learning
I can conquer anything!
ciota, pizda
start learning
pussy
kąpanie się w porażce.
start learning
bathing in defeat.
zatwierdź to, co powiedziałeś
start learning
validate this think you said
odsłonić/skompromitować/narażać
start learning
expose
Okłamuje samego siebie lub próbuje w to uwierzyć.
start learning
He is either lying to himself or trying make himself believe it.
bądź/albo
start learning
either
sufit
start learning
ceiling
zabytkowe
start learning
vintage
odkupienie/rewanż
start learning
redemption
Podejmować decyzję
start learning
render decision
Wszyscy we mnie wątpili.
start learning
They all doubted me.
Ciekawostki/błahostki/drobiazgi
start learning
trivia
czasochłonne
start learning
time consuming
pracochłonny
start learning
laborious
maść
start learning
ointment
chirurg usunął mi trądzik
start learning
the surgeon has removed my acne
tabletka przeciwbólowa
start learning
painkiller
obiektywna ocena
start learning
objective assessment
kaszel
start learning
a cough
to jest dość podniecające*
start learning
it is pretty stoked
zaimponować
start learning
impress
odrzucić
start learning
reject
kształtuj charakter
start learning
shape a character
zamiast tego
start learning
instead of
wypieszczone, rozpieszczony
start learning
pampered
uczeń
start learning
an apprentice
przywykli by być sami
start learning
they used to be alone
kontynuować granie w piłkę
start learning
carry on playing football
rozdrażnił nas
start learning
turfed us
porządny
start learning
decent
wzrok
start learning
sight
Zabezpieczenia
start learning
hedges
spuscić ze smyczy
start learning
let him of the lead
dach
start learning
roof
zachęcający
start learning
encouraging
rozpalać wiedzę
start learning
ignite knowledge
naśladować piłkarza
start learning
imitate footballer
prezes
start learning
chairman
pielęgnowaniu młodych piłkarzy
start learning
nurturing youth footballers
pod powierzchnią
start learning
beneath the surface
brakowało odwagi
start learning
lacked courage
brzeg/krawędż/
start learning
edge
upadek
start learning
dropped down/off ... fall
paznokcie
start learning
nails
starowina/zgred
start learning
geezer
brednie
start learning
bosh
wschodzący talent
start learning
emerging talent
wpajać
start learning
engrain
nie doceniać
start learning
underestimate
oszacowanie, kalkulacja
start learning
estimate
Czy mogę dostać się do tej stacji pieszo?
start learning
Can I get to this station on foot?
ten rachunek trzeba zapłacić jutro
start learning
this bill must be paid tomorrow
Gdybym był tobą, nie przyjąłbym jego oferty
start learning
If I were you, I wouldnt accept his offer
Te róże pachną pięknie
start learning
These roses smell beatiful
Nasi przodkowie są pochowani w miejscowym cmentarzysku.
start learning
Our ancestors are all buried in the local cementry.
Twoje włosy wymagają cięcia
start learning
Your hair needs cutting
W autobusie nie było nikogo, co sprawiło, że poczułem się podejrzany.
start learning
There was nobody left on the bus, which made me suspicious.
To musi być jej
start learning
It must be hers.
Ona nie jest przyzwyczajona do wczesnego wstawania
start learning
She is not used to getting up early.
Jej matka jest niepełnosprawna.
start learning
Her mother is handicapped.
możesz mi powiedzieć, ile masz lat
start learning
could you tell me how old you are
Bycie późnym ptaszkiem może powodować problemy.
start learning
Being a late riser can cause problems.
rodzice nie powinni pozwalać swoim dzieciom oglądać telewizji przez wiele godzin
start learning
parents shouldn't let their children watch TV for hours
To naprawdę denerwuje, kiedy...
start learning
It really annoys, when...
Żaden z moich przyjaciół nie odwiedza mnie bardzo często.
start learning
Neither of my friends visits me very often.
Wolałbym nie pójść tam.
start learning
I'd rather not go there.
Ledwie dotarłem do domu, zadzwonił telefon
start learning
No sooner had I arrived home than the phone rang.

You must sign in to write a comment