angielski rozdział 3.3

 0    59 flashcards    andzejj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prywatny detektyw
start learning
private investigator
naukowiec
start learning
a scientist
pracownik socjalny
start learning
social worker
chirurg
start learning
a surgeon
strażnik miejski
start learning
traffic warden
pracownik biura podróży
start learning
travel agent
na pełny etat
start learning
full time
manualny, ręczny
start learning
manual, manual
w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time
stała
start learning
permanent;
słabo płatna
start learning
poorly-paid
dorywcza, tymczasowa
start learning
temporary
dobrze płatna
start learning
well-paid
przyjść ofertę pracy
start learning
accept a job offer
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
podpisać umowę
start learning
sign a contract
rozpocząć pracę
start learning
start work
pracować w nadgodzinach
start learning
do overtime
wykonywać coś jako swoją
start learning
do sth for a living
zarabiać na życie
start learning
make a living
dotrzymać terminu
start learning
meet deadlines
prowadzić biznes
start learning
run a business
być zatrudnionym w firmie
start learning
work for a company
pracować pod presją
start learning
work under pressure
premia
start learning
bonus
kariera
start learning
a career
zasady ubioru (np. obowiązujące w firmie)
start learning
dress code
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
dochód
start learning
income
podwyżka
start learning
pay rise
awans
start learning
promotion
wysokie/niskie zarobki
start learning
high / low salary
koszty podróży
start learning
travel expenses
zarobki
start learning
wage
warunki pracy
start learning
work conditions
podpalacz
start learning
arsonist
włamać się
start learning
burgle
Tak
start learning
Yes
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
porywacz (samolotu)
start learning
hijacker (airplane)
1. pracownik
start learning
1. employee
2. dorywcza, tymczasowa
start learning
temporary
3. pracowNik biura podróży
start learning
3. travel agent
4 dochód
start learning
4 income
5. pracować pod presją
start learning
work under pressure
6. warunki pracy
start learning
6. working conditions
7. ubiegać się o pracę
start learning
7. apply for a job
8. włamać się do
start learning
8. break into
9. porywacz
start learning
9. kidnapper
10. płacić kare
start learning
10. pay a fine
11. popełnić przestępstwo
start learning
11. commit a crime
12. złodziej sklepowy
start learning
12. shoplifter
13. podwyżka
start learning
13. pay rise
14. mieć dowód
start learning
14. have proof
15. zarobki
start learning
15. wage
16. ukarać kogoś za
start learning
16. punish sb for
17. złodziej
start learning
17. thief
łazienka
start learning
bathroom

You must sign in to write a comment