angielski podstawy

 0    253 flashcards    rbak81
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
głównie
start learning
mostly
prawdopodobnie
start learning
probably
czuć
start learning
feel
doświadczenie
start learning
experience
niepokój
start learning
unease
pojawić się
start learning
appear
podczas gdy
start learning
whilst
pewny
start learning
sure
wymagać
start learning
to demand
cały
start learning
whole
tanie
start learning
cheap
nic / cokolwiek
start learning
anything
kilka
start learning
a few
szeroki
start learning
wide
daleko
start learning
far
taki
start learning
such
mniej
start learning
less
zawierać
start learning
to contain
przykład
start learning
example
każdy
start learning
each
użyteczny
start learning
useful
polepszyć
start learning
improve
co więcej / ponad to
start learning
moreover
wiedza
start learning
knowledge
kiedykolwiek / kiedyś
start learning
ever
nawet
start learning
even
prawie
start learning
almost
ewentualnie
start learning
possibly
przekonanie
start learning
beliefst
wyjaśniać
start learning
explain
zamiast
start learning
instead of
ostatnio
start learning
lately
natychmiast
start learning
straightaway
wybierać
start learning
choose
wtedy / wówczas
start learning
then
niż
start learning
than
chociaż
start learning
though
zapewniać
start learning
to assure
para
start learning
a couple
te
start learning
these
pewny
start learning
sure
przemysł
start learning
industry
od
start learning
since
oba / obaj / obie / oboje
start learning
both
przed
start learning
in front of
zwany
start learning
called
stosowanie
start learning
usage
jednakże
start learning
however
odnosząc się
start learning
reference
uważane
start learning
considered
podobny / podobna
start learning
similar
zapytać
start learning
ask
przyczyna / powód
start learning
cause
przez
start learning
over
wszystko
start learning
everything
co tam
start learning
what’s up
wspaniale
start learning
wonderful
wzdłuż
start learning
along
na tak
start learning
on so
sposób, droga
start learning
way
ktoś
start learning
someone
dopóki ja
start learning
until i
przed / zanim
start learning
before
coś
start learning
something
znany
start learning
known
korzyści
start learning
benefits
wybitny
start learning
outstanding
masz rację
start learning
you’re right
sam
start learning
alone
być może
start learning
perhaps
bardzo
start learning
a lot
dobrze
start learning
all right
bez
start learning
without
wygląda na to że
start learning
it seems that
okropny
start learning
horrible
może
start learning
maybe
czasowniki
start learning
verbs
zdecydowanie
start learning
definitely
możliwe
start learning
possible
między
start learning
amongst
zdecydować
start learning
decide
jakikolwiek
start learning
any
czy
start learning
if it
raczej
start learning
rather
móc
start learning
be able to
doradzać
start learning
advise
wskazywać na coś
start learning
indicate something
podróż
start learning
journey
razem
start learning
together
więcej
start learning
anymore
kłamstwo
start learning
lie
pomimo
start learning
despite
widok
start learning
view
szczególnie
start learning
particulary
nieszczęśliwy
start learning
unlucky
należący
start learning
belonging
nadal
start learning
still
w
start learning
into
wewnątrz
start learning
inside
to co przed jest częścią tego co po; czyjaś własność, np. "part of the city" = "część miasta"
start learning
of
podobnie
start learning
same
przez
start learning
throught
jakoś
start learning
somehow
opanowany
start learning
calm
wniosek
start learning
conclusion
zakazane
start learning
prohibited
poprzednio
start learning
previously
zapomnieć
start learning
forget
miejsce
start learning
seat
gdzieś
start learning
somewhere
pozwolić
start learning
let
zachowanie
start learning
behaviour
przez cały
start learning
althrough
znaleziono
start learning
found
nagle
start learning
suddenly
Spotkaliśmy się
start learning
met up
kiedyś / raz
start learning
once
kontynuować
start learning
to go on
zawody
start learning
competition
niekorzyść, wada
start learning
disadvantage
bezpośrednio
start learning
directly
powyżej / nad / u góry
start learning
above
ruch
start learning
movement
zaczynać
start learning
begin
zdenerwowany
start learning
upset
pożyczyć
start learning
borrowing
ważny
start learning
important
umiejetność / zdolność
start learning
skill
rozwijać się
start learning
develop
w tym
start learning
includ
myśleć
start learning
think - thought - thought
połowa
start learning
half
członek
start learning
member
sławny
start learning
famous
niesamowity
start learning
incredible
biblioteka
start learning
library
pozwolić sobie
start learning
afford
pobliski
start learning
nearby
wolność
start learning
freedom
dokładnie
start learning
exactly
uparty
start learning
stubborn
na zewnątrz
start learning
outside
biuro
start learning
office
popołudnie
start learning
afternoon
kłopot
start learning
trouble
nieznany
start learning
unknown
wsparcie
start learning
support
dowiedzieć się
start learning
to find out
że
start learning
that
chociaż
start learning
though
jakiś / jakieś
start learning
some
z
start learning
of
natychmiast
start learning
immediately
Co powiesz na
start learning
how about
czy chciałbyś?
start learning
would you like to?
dlaczego nie?
start learning
why don’t we?
mam nadzieję
start learning
I hope
tyle
start learning
so many
bez wątpienia
start learning
undoubtedly
przedstawienie
start learning
performance
ma ponad
start learning
has over
blisko / niedaleko
start learning
near
przygotować
start learning
prepare
wspomniano
start learning
mentioned
przepis
start learning
recipe
głupi
start learning
foolish
wątpliwość
start learning
doubt
w żaden sposób
start learning
no way
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
Zasady
start learning
rules
w każdym razie
start learning
anyway
uwielbia
start learning
adores
przykład
start learning
seample
rzucać
start learning
throw
nauczony
start learning
taught
przypadek
start learning
case
zachować
start learning
keep
wysłuchany
start learning
heard
zwykły
start learning
usual
dumny
start learning
proud
wykonać
start learning
perform
brak
start learning
lack
polecam
start learning
I recommend
opisuje
start learning
describes
jako
start learning
as
zapewnia
start learning
provides
czyj
start learning
whose
obecnie
start learning
nowadays
ich
start learning
them
zatem
start learning
therefore
poprawia się
start learning
getting better
przypominać
start learning
remind
ból
start learning
pain
znacznie lepiej
start learning
much better
nikt
start learning
anyone
przyjemność
start learning
pleasure
rozglądać się
start learning
just looking
stanie
start learning
happen
które były
start learning
that were
Zróbmy to
start learning
let’s do it
wynalazł
start learning
invented
żywy
start learning
alive
bezpieczne
start learning
safe
jakiś / jakieś
start learning
some
mieć ochotę
start learning
fancy
przez
start learning
over
kiedykolwiek / kiedyś
start learning
ever
nawet
start learning
even
wtedy / wówczas
start learning
then
właśnie
start learning
just
naprzeciwko
start learning
opposite
ostatecznie
start learning
ultimately
w ogóle
start learning
at all
odpowiedź
start learning
answer
pomysł / idea
start learning
idea
wyrozumiały
start learning
understanding
strona
start learning
side
jest nadal
start learning
is still
umiejętności
start learning
skill
tamten
start learning
that
nieporządek / bałagan
start learning
mess
żeby, aby
start learning
in order to
istnienie
start learning
existence
nie bądź
start learning
do not be
widać
start learning
shows
zachwycony
start learning
delighted
czy
start learning
whether
przyjechać
start learning
arrive
wyruszył
start learning
set off
uniknąć
start learning
avoid
słaby
start learning
weak
powiedziec
start learning
say
Muszę mieć
start learning
i have to have
nic / cokolwiek
start learning
anything
tyle
start learning
so much
całkowicie
start learning
utterly
pożyczać komuś
start learning
lend
to w
start learning
it in
nadaje się do
start learning
suited for
jeśli nie masz nic przeciwko
start learning
if you don’t mind
głośniki
start learning
speakers
wyróżniać się
start learning
stand out
chce
start learning
wanna
wrażenie
start learning
impression
ogólny
start learning
overall
wszystko
start learning
everything
mieć ochotę
start learning
fancy
przyjemność
start learning
pleasure
pamiętać
start learning
remember
zapomnieć
start learning
forget
jesteś zainteresowany?
start learning
you interested in?
chcieć
start learning
would
czy
start learning
if it

You must sign in to write a comment