ANGIELSKI ĆWICZENIA 1 "FINANCIAL TERMS"

 0    60 flashcards    marzenalangowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
account payable
start learning
konto płatne
accountancy firm
start learning
księgowość firmy
accountancy profession
start learning
rachunkowość zawód
accounting
start learning
rachunkowośc
accounting policies
start learning
zasady rachunkowości
accounting standards
start learning
standardy rachunkowości
acquirer
start learning
spółka przejmująca
acquisition
start learning
przejęcie / akwizycja
administrative expenses
start learning
wydatki administracyjne
annual report
start learning
raport roczny
assets
start learning
aktywa
audit
start learning
rewizja ksiąg/ audyt
bad debt
start learning
zły dług (w sensie że kros jest neizdolny do zapłaty)
balance sheet
start learning
bilans
bond
start learning
obligacja
capital
start learning
kapitał
capital expenditure
start learning
wydatki inwestycyjne
non-current assets
start learning
Aktywa trwałe (fixed)
capitalisation
start learning
kapitalizacja
chief executive
start learning
szef
consolidated financial statement
start learning
skonsolidowane sprawozdania finansowe
corporation tax
start learning
podatek dochodowy od osób prawnych
cost od goods sold
start learning
koszt sprzedanych towarów
cost of sales
start learning
Koszt sprzedaży
enterprise
start learning
przedsiębiorstwo
financial information
start learning
Informacje finansowe
financial risk
start learning
Ryzyko finansowe
financial statement
start learning
sprawozdanie finansowe
fixed cost
start learning
koszt stały
gross margin
start learning
marża brutto
income statement
start learning
zaświadczenie o dochodach/ sprawozdanie z całkowitych dochodów (?)
limited liability company
start learning
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
liquidity
start learning
płynność
management
start learning
kierownictwo
management accounting
start learning
rachunkowośc zarządcza huehue
offer for sale
start learning
Oferta sprzedaży (akcji spólki)
parent company
start learning
spółka-matka
partnership
start learning
współpraca
prepayment
start learning
przedpłata
private limited company (Ltd)
start learning
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
profit
start learning
zysk
profit and loss account
start learning
rachunek zysków i strat
public limited company (PLC)
start learning
publiczna spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością
purchase method
start learning
metoda zakupu
purchases
start learning
zakupy
shareholder
start learning
udziałowiec, akcjonariusz
stock exchange
start learning
giełda
stock market
start learning
rynek papierów wartościowych
subsidiary company
start learning
Spółka zależna
tangible fixed assets
start learning
rzeczowe aktywa trwałe
turnover
start learning
obrót
value of the business
start learning
wartość firmy
double entry
start learning
podwójny zapis
revenue
start learning
przychód
cash flow
start learning
przepływ środków pieniężnych/ przepływy pieniężne
payroll
start learning
lista płac
accounts payable
start learning
zobowiązania, płatności
accounts receivable
start learning
należności
tax advisor
start learning
doradca podatkowy
income tax
start learning
podatek dochodowy

You must sign in to write a comment