angielski 3

 0    50 flashcards    jrekwirowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dowiedzieć się
start learning
find out
zaczekać
start learning
hold on
wyjść
start learning
get out
mów głośniej
start learning
Speak up
zejść- plama
start learning
come off
uspokoić się
start learning
calm down
odprowadzać kogoś
start learning
to see SB off
zjęść do końca
start learning
eaten up
boleć
start learning
to hurt
mieć dosyć
start learning
be fed up with
zapisać
start learning
write down
włamać się do
start learning
break into
podłączyć do proądu
start learning
plug in
drabina
start learning
a ladder
bezpieczeństwo państwa
start learning
state security
wychowanie
start learning
upbringing
społeczne
start learning
Social
wychowanie patriotyczne
start learning
patriotic upbringing
badania naukowe
start learning
research
rezyltaty
start learning
rezyltaty
podejście
start learning
approach
odpowiedni
start learning
appropriate
problem
start learning
problem, issue, trouble, question
okazja
start learning
opportunity, occasion, chance, bargain, time, room
celowanie
start learning
aim, level, point at
osiągnięcie
start learning
achievement, attainment, accomplishment, performance, feat, consummation
konserwacja, utrzymanie
start learning
maintenance, conservation, preservation, upkeep, conservancy, keeping
traktowanie
start learning
treatment
opanowany, spokojny
start learning
calm, quiet
precyzyjny, dokładny
start learning
precise, accurate
głównie, przeważnie
start learning
mainly, mostly, essentialy
rozważyć
start learning
consider
stały
start learning
permanent
rozważania
start learning
considerations
środowisko
start learning
environment
informacje zwrotne
start learning
FEEDBACK
semestr
start learning
term
pochodny
start learning
derivative
w związku z tym
start learning
therefore
młode pokolenie
start learning
the young generation
patriotyzm
start learning
patriotism
wpływ
start learning
impact, influence, effect,
zawiera
start learning
contains
w dalszej części
start learning
later
pomnik
start learning
monument
barwy narodowe
start learning
National colors
wsparcie
start learning
support
obrona
start learning
defense
niepodległość
start learning
independence
konferencja prasowa
start learning
press conference

You must sign in to write a comment