angielski 2 semestr obowiązkowe

 0    184 flashcards    PedzacyJez
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wplyw
start learning
impact
gaje palmowe
start learning
palm groves
zapewnialy, zapewnic
start learning
provided
dochód
start learning
income
przewazaja, przewazyc
start learning
outweighted
napływ
start learning
influx
Niedobór
start learning
shortages
skuteczny, efektywny
start learning
efficient
znacznie
start learning
substantially
pogarszać
start learning
aggravated
zagraniczni inwestorzy
start learning
overseas investors
szalas
start learning
shack
ukryć, zatuszować
start learning
cover up
osiągnąć
start learning
accure
uda się
start learning
succed in
czerpać
start learning
reap
obciążenie, ciężar
start learning
burden
utylizacja
start learning
disposal
dostarczyć
start learning
to come with up
Zakładać
start learning
assume
zahamowanie
start learning
inhibitions
wskaznik, przymiar, oceniać
start learning
gauge
nieobliczalny, nieprzewidywalny, zmienny
start learning
erratic
poważne naruszenie
start learning
a serious breach of
specyficzna cecha
start learning
idiosyncrasy
niestosowny
start learning
unseemly
smiertelnie powazny
start learning
deadpan
wstrętny, obrzydliwy
start learning
abominable
niejadalny
start learning
inedible
zamożne
start learning
affluent
niezgodny, niespójny
start learning
inconsistent
idiosynkratyczny, specyficzny
start learning
idiosyncratic
zamęt, chaos
start learning
muddle
system sieciowy, kratowy
start learning
grid
zakłopotany
start learning
sheepish
niechęć
start learning
reluctance
fosa
start learning
moat
most zwodzony
start learning
drawbridge
ukrywanie
start learning
concealing
rzadki
start learning
scarce
erozja
start learning
erosion
niedostateczny, niewystarczający
start learning
insufficient
cały
start learning
entire
dar
start learning
boon
głosić
start learning
proclaim
wyrównywać, stabilizować się
start learning
level off
zwolniony
start learning
exempt
dzieciobójca
start learning
infanticide
dochód
start learning
revenue
zacheta, bodziec
start learning
incentive
urlop ojcowski
start learning
paternity leave
wskaźnik zastępowania populacji
start learning
replacement rate
dochód
start learning
income
drut kolczasty
start learning
barbed wire
wprowadzać
start learning
implement
zniwo
start learning
toll
przewrót
start learning
upheaval
nadejście
start learning
onset
przypisac cos czemus
start learning
attributed to
przyczyniły się do
start learning
contributed to
centrum przebywania migrantów
start learning
detension centre
okreslac
start learning
stipulate
lądować
start learning
shore up
przydział
start learning
quota
unieważnić
start learning
nullify
niebezpieczny, ryzykowny
start learning
perilous
migracja
start learning
migration
wewnętrzny
start learning
internal
zewnętrzny
start learning
external
saldo migracji
start learning
migration balance
emigranci
start learning
emigrants
imigranci
start learning
immigrants
utrata migracji netto
start learning
net migration loss
zysk netto z migracji
start learning
net migration gain
dobrowolna migracja
start learning
voluntary migration
czynniki wypychające
start learning
push factors
czynniki przyciągające
start learning
pull factors
wymuszony
start learning
forced
czystki etniczne
start learning
ethnic cleansing
uchodźca
start learning
refugee
wojna domowa
start learning
civil war
Osoba starająca się o azyl
start learning
asylum seeker
imigranci ekonomiczni
start learning
econimic migrants
nielegalni migranci
start learning
illegal migrants
porównanie
start learning
simile
cenzura
start learning
censorship
cytaty
start learning
quotations
wyobrażalny
start learning
conceivable
burdele
start learning
brothels
chorał gregoriański
start learning
chant
ciąg myśli
start learning
the train of thought
niedomówienie, niedopowiedzenie
start learning
understatement
zmylić, wprowadzić w błąd
start learning
mislead
ostateczny grzech
start learning
the ultimate sin
Przysłowia
start learning
proverbs
wytrzymałość, odporność
start learning
stamina
kazanie
start learning
sermon
dokładne odwzorowanie
start learning
an accurate rendition
napotkał
start learning
encountered
zahipnotyzowany
start learning
mesmerised
przypomina, jest podobny (nie take after)
start learning
resembled
demografia
start learning
demography
słabo zaludnione
start learning
sparsely populated
rozmieszczenie ludnosci
start learning
population distribution
ludność czynna zawodowo
start learning
economically active population
długość życia
start learning
life expectancy
śmiertelność niemowląt
start learning
infant mortality rate
gęstość zaludnienia
start learning
population density
wskaźnik zastępowalności
start learning
replacement rate
Roczna stopa wzrostu
start learning
annual growth rate
surowy wskaźnik urodzeń
start learning
crude birth rate
śmiertelność surowa
start learning
crude death rate
dzietność
start learning
fertility rate
przeludnienie
start learning
overpopulation
niedoludnienia
start learning
underpopulation
żywy, obrazowy
start learning
vivid
przypomnienie
start learning
a reminder
porywający, ozywczy
start learning
exhilarating
zgiełku życia miasta
start learning
the hustle and bustle of city life
udogodnienia
start learning
amenities
zatloczony, przeludniony
start learning
congested
zapewnienie infrastruktury
start learning
providing facilities
zapewnienie infrastruktury
start learning
providing facilities
dynamicznie
start learning
rapidly
utrzymać, pozostawić
start learning
retain
cechy, walory
start learning
qualities
zywy, pełen życia
start learning
vibrant
niespotykany
start learning
unprecedented
wymyślić
start learning
come up with
wyjatkowy, znakomity
start learning
outstanding
zmieniony
start learning
altered
nie do poznania
start learning
beyond recognition
pułapki
start learning
pitfalls
napotkany
start learning
encountered
w związku z
start learning
in relation to
wystąpił
start learning
occured
bogactwo
start learning
wealth
w imię postępu
start learning
in the name of progress
ręka w rękę
start learning
hand in hand
biorąc pod uwagę
start learning
taking into account
rozbudować, wzbogacić
start learning
expand
zdrowy, pełnowartościowy
start learning
wholesome
składniki
start learning
ingredients
pełnowartościowy
start learning
equality
prosperować, powodzić się
start learning
thrive
przezorność, zapobiegliwość
start learning
foresight
przeprowadzone, wykonane
start learning
carried out
wpływ
start learning
impact
ognisko
start learning
hearth
spis ludności
start learning
census
Pasterze
start learning
herdsmen
dominujący
start learning
prevalent
półwysep
start learning
peninsular
rozproszone
start learning
scattered
kwitnie, prosperuje
start learning
thriving
nieuchronnie
start learning
inevitably
sprawny, efektywny
start learning
efficient
ostatecznie / w końcu
start learning
eventually
ogólnie
start learning
overall
nadmiar, multum
start learning
plethora
rozbior
start learning
partition
pod względem
start learning
in terms of
Składniki, elementy
start learning
constituents
ułatwiać, umożliwiać
start learning
facilitate
z natury
start learning
by definition
znikać, zniknąć
start learning
vanish
banał, coś oczywistego
start learning
a cliché
uzytkowac, wyzyskiwać
start learning
exploited
otrzymywany z
start learning
derived from
lokalny, tubylczy
start learning
indigenous
Właściwości
start learning
properties
ukryty, poufny
start learning
classified
wykluczyć
start learning
excludes
zachować, utrzymać
start learning
retain
czynić, wyświadczyć
start learning
render
przestarzały
start learning
obsolete
w niebezpieczeństwie
start learning
in jeopardy
ogromny
start learning
immense
pielęgnować, wychowywać
start learning
nurture
porzucić, opuścić
start learning
abandon
erozja
start learning
erosion
obniżyć wartość
start learning
devalue
odnoszące się do, dotyczące
start learning
pertaining to
uruchomić
start learning
launched

You must sign in to write a comment