ANG Ani fizjoterapia ból

 0    93 flashcards    ania10022
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
objaw przedmiotowy
start learning
sign
objaw podmiotowy
start learning
symptom
pełen bólu, cierpienia
start learning
agonised
cierpienie
David doświadczył wielu problemów i cierpienia, ale poradził sobie z tym dobrze.
start learning
suffering
David had gone through many trials and tribulations in his life, but he coped with them well.
tętniący, pulsujący
start learning
throbbing
ciągły, nieprzerwany stały
start learning
steady
rozdzierający
start learning
excruciating
lęk, niepokój
start learning
anxiety
z przerwami
start learning
on and off (off and on)
nawrót bólu, reaktywacja choroby
start learning
flare- up
ból przełomowy
start learning
brakthrough pain
nocyceptywny
start learning
nociceptive
mrowienie, mrowiący
start learning
tingling
nadwrażliwość
start learning
hypersensitivity
sptęgowanie
start learning
sptęgowanie
uczucie
Mam dobre przeczucie.
start learning
sensation
I've got a good feeling.
kichać
Dlaczego pieprz powoduje, że kicham?
start learning
sneeze
Why does pepper make me sneeze?
miejsce
Spotkajmy się w jakimś spokojnym miejscu.
start learning
site
Let's meet in some quiet place.
początek
Tylko początek filmu był ciekawy.
start learning
onset
Only the beginning of the movie was interesting.
charakter
start learning
character
promieniowanie
start learning
radiation
uśnieżające
start learning
relieving
natężenie
start learning
severity
na skali
start learning
numeric scure
początek
Tylko początek filmu był ciekawy.
start learning
the orgine
Only the beginning of the movie was interesting.
kiedy to się zaczęło
start learning
when did it start?
narastający
start learning
crescendo
naprzemienny
start learning
intermittent
wzór
Kupiła spódnicę ze wzorem w kwiaty.
start learning
pattern
She bought a skirt with a floral pattern.
ostry
start learning
sharp
tępy
Muszę naostrzyć nóż - jest tępy.
start learning
dull
I need to sharpen my knife - it's blunt.
punktowy
start learning
local
rozproszony
start learning
deffused
pogorszenie
start learning
agrarate
łagodzić ból
start learning
eleviete, get/make better, relieve
przeniesiony
start learning
referval
Kiedy po raz pierwszy zabolało?
start learning
When did you first ever get the pain?
Kiedy po raz pierwszy się pojawiło?
start learning
What did ypu first get this episode?
jaki jest?
start learning
What is it like?
Czy jeszcze coś dolega poza bólem?
start learning
Is there anything else but pain?
dreszcze
start learning
chills
gorączka
Lilly ma gorączkę. Wezwijmy lekarza.
start learning
fever
Lilly has a fever. Let's call a doctor.
nudnosci
start learning
nausea
wymioty
start learning
vomiting
surowość
start learning
severity
nie do zniesienia
start learning
unberable
stały
To może być trwałe uszkodzenie.
start learning
constant
It can be a permanent damage.
chroniczny
start learning
chronic
ostry
start learning
acute
towarzystwo
start learning
association
przebieg czasowy
start learning
time course
pojawić się, mieć miejsce
start learning
occur
zaostrzenie
start learning
exacerbating
ból stawu
start learning
arthralgia
ból ramienia
start learning
brachialgia
kauzalgia, ból piekący
start learning
causalgia
ból mięśniowy
start learning
myalgia
ból nerwu, nerwoból
start learning
neuralgia
ból kości
start learning
ostealgia
ból wielomięśniowy
start learning
polymyalgia
ból ścięgna
start learning
tenalgia
jaki jest ból? jakbyś go określił?
start learning
What is it like? what words would you describe the pain?
przemieszcza się czy zostaje w jednym miejscu?
start learning
does it spread or does it stay in one place?
czy ból cię budzi?
start learning
is it enough to wake you up?
jaki jest w skali od 1 do 10?
start learning
how does it rate on a severity scale of 1 to 10? 1 is no pain, 10 is worst possible pain.
co powoduje ból
start learning
What seems to bring the pain on?
czy jest bolesne dla pana ... chodzenie?
start learning
is it painful for you to... walk?
wywoływać
start learning
trigger
odpowiedni / odpowiednia
start learning
suitable
dzień urodzenia
start learning
date of birth, DOB
łagodny
start learning
mild
dyskomfort
start learning
discomforting
bolesny
start learning
distressing
rozdzierający
start learning
excruciating
opioidowe leki przeciwbólowe
start learning
opioid analgesics
Przezskórna stymulacja nerwów, TENS
start learning
transcutaneous nerve stimulation, TENS
czynniki obciążające
start learning
aggravating factors
ciężkość, nasilenie
start learning
severity
okoliczności
start learning
circumstances
stały ból
start learning
constant pain
stały ból
start learning
steady pain
zmienny ból
start learning
shifting pain
ostry ból
start learning
acute pain
pobolewania
start learning
aching pain
mrowiący ból
start learning
tingling pain
rozlany ból
start learning
diffuse pain
znosić ból
start learning
to put up with pain
rany
start learning
wounds
naderwany mięsień
start learning
torn muscle
podczas podniecenia
start learning
while excitement
odmówić, ulżyć
start learning
recus off
krótkie wybuchy, nasilenia
start learning
brief flare ups
przesada
start learning
exaggeration

You must sign in to write a comment