Accounting and financial statements

 0    16 flashcards    bartoszkaliszan2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zestawienie bilansowe
start learning
Balance sheet
Wierzytelności
start learning
Accounts receivable
być winnym
start learning
owe
Aktywa/majatek
start learning
Assets
Rozliczenia miedzyokresowe
start learning
Accrued expanses
Środki trwałe
start learning
Fixed/ tangible assets
Deprecjacja
start learning
Depreciation
Inwentarz
start learning
Inventory
Dźwignia finansowa
start learning
Financial leverage
Odpisać coś
start learning
Write off sth
Księga rachunkowa 1-->2
start learning
Journals --> ledger
Bilans próbny
start learning
trial balance
Wydatki operacyjne
start learning
Operating expenses
sprawozdanie z przepływu gotówki
start learning
cash flow statement
Aktywa obrotowe
start learning
Current assets
Zobowiązania w bilansie
start learning
Accounts payable

You must sign in to write a comment