Accident and Emergency_01.2019

 0    65 flashcards    katarzynachrzanowskabanach
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
actually
Actually, you are right.
start learning
faktycznie
Faktycznie, masz rację.
adventurous
start learning
ryzykowny
apart from
start learning
oprócz
assume
We may assume that he will cooperate with us.
start learning
Zakładamy
Możemy założyć, że on będzie z nami współpracował.
ban
Leo wanted to ban Harry from the nightclub because he always caused so much trouble.
start learning
zakaz
Leo chciał zakazać Harry'emu wstępu do klubu nocnego, ponieważ zawsze powodował dużo kłopotów.
blazer / jacket
start learning
marynarka / żakiet
chinos pants
start learning
spodnie chinos
cloth
start learning
szmatka
clumsy
I'm so clumsy - I've broken another glass.
start learning
niezdarny
Jestem taki niezdarny - zbiłem kolejną szklankę.
confession
start learning
spowiedź
conform
start learning
odpowiadać
consolation
start learning
pocieszenie
cover
start learning
nakrycie
create
start learning
utworzyć
cyberchondriac
start learning
cyberchondriac
develop
start learning
rozwijać
discriminate
I'm scared people will discriminate against me because of the colour of my skin.
start learning
dyskryminować
Boję się, że będę dyskryminowany z powodu koloru mojej skóry.
documentary
start learning
film dokumentalny
dutch
start learning
holenderski
ecg machine
start learning
Maszyna ekg
elderly
You should help this elderly lady carry her shopping.
start learning
starszy
Powinieneś pomóc tej starszej pani nieść zakupy.
exist
start learning
istnieć
fare
start learning
opłata
GP (general practitioner)
My GP thinks I have Acute Sinusitis.
start learning
lekarz pierwszego kontaktu
Lekarz pierwszego kontaktu uważa, że mam ostre zapalenie zatok.
harm
start learning
szkoda / krzywda
herbal
start learning
ziołowej
hypochondriac
start learning
hipochondryk
ignorant
Don't be so ignorant.
start learning
nieświadomy
Nie bądź taki nieświadomy.
ignore
start learning
ignorować
impossible
Nothing is impossible.
start learning
niemożliwy / niemożliwe
Nie ma rzeczy niemożliwych.
involve
Don't forget to involve your little sister in your games, or she'll feel left out.
start learning
angażować
Nie zapomnij zaangażować w gry swoją młodszą siostrę. W przeciwnym wypadku poczuje się pominięta.
lean
You should eat lean meat when you're on a diet.
start learning
chude
Na diecie powinieneś jeść chude mięso.
monitor
My eyesight is poor and I need to buy a larger monitor.
start learning
monitor
Mam słaby wzrok i muszę kupić większy monitor.
painful
Falling down a tree is painful.
start learning
bolesny
Upadek z drzewa jest bolesny.
pensioner
start learning
emeryt
piercing
start learning
przenikliwy
pinch
start learning
szczypta
plastic
start learning
plastikowy
preparation
Preparation of the conference took one month.
start learning
przygotowanie
Przygotowanie konferencji zajęło jeden miesiąc.
press
The press has to compete with other media for our attention.
start learning
prasa
Prasa musi rywalizować z innymi mediami o naszą uwagę.
rare
Snow is a rare sight in Spain.
start learning
rzadki (o gatunku)
Śnieg to w Hiszpanii rzadko spotykany widok.
refer
start learning
odnosić się
related
start learning
spokrewniony
remove
start learning
usunąć
residential
Our office is located in the residential area.
start learning
mieszkaniowy
Nasze biuro znajduje się w okolicy mieszkaniowej.
reveal
Last month revealed all our weak points.
start learning
odsłonić
Zeszły miesiąc odsłonił nasze słabe strony.
scare story
start learning
straszna historia
scenario
If you go on holiday in winter the worst scenario is that it could rain the whole time.
start learning
scenariusz
Jeśli pojedziesz na urlop w zimie, najgorszy scenariusz jest taki, że przez cały czas będzie padać.
software
Our software is the best on the market.
start learning
oprogramowanie
Nasze oprogramowanie jest najlepsze na rynku.
streaked
start learning
pstry
sufficiently
start learning
wystarczająco
support
start learning
wsparcie
swedish
start learning
szwedzki
synthetic
start learning
syntetyczny
tatoo
start learning
Tatuowanie
technical
start learning
techniczny
trade
start learning
handel
trick
start learning
sztuczka
tumour
start learning
nowotwór
unenthusiastic / bored
start learning
bez entuzjazmu / znudzony
user
start learning
użytkownik
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
start learning
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
vulnerable
start learning
wrażliwy
wine
I'd like a glass of Italian red wine, please.
start learning
wino
Poproszę o kieliszek włoskiego czerwonego wina.
wise
It was a wise decision.
start learning
mądry
To była mądra decyzja.

You must sign in to write a comment