Academic English 1A

 0    46 flashcards    Aneczka xD
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rektor wyższej uczelni
start learning
rector of the university
dziekan
start learning
dean
licencjat
start learning
BA (Bachelor of Arts/Science)
magister nauk ścisłych
start learning
Master of Science
doktor
start learning
PhD Doctor of Philosophy
doktorant
start learning
doctoral student
Absolwent
start learning
a graduate of
student pierwszego roku / świeższy
start learning
first year student / fresher
Studia licencjackie
start learning
BSc studies
Studia magisterskie
start learning
MSc studies
Studia doktoranckie
start learning
PhD studies
studia podyplomowe
start learning
postgraduate studies
studia stacjonarne
start learning
full-time studies
studia zaoczne
start learning
extramural studies
zajęcia
start learning
class
seminarium
start learning
seminar
indeks
start learning
student book
zaliczenie
start learning
credit
Zajęcia laboratoryjne
start learning
lab classes
kolokwium
start learning
test
program kursu/ przedmioty
start learning
syllabus
akademik
start learning
hall of residence/dormitory
na Wydziale
start learning
in the Faculty
prorektor ds. studenckich
start learning
vice-rector for student affairs
studia wieczorowe
start learning
evening studies
pierwsze dni na uczelni
start learning
freshers days
samorząd studencki
start learning
student union
studia niestacjonarne w połowie
start learning
part time studies
studia kanapkowe
start learning
sandwich studies
lektor (wykładowca) na uniwersytecie
start learning
lector at the university
dotacja dla
start learning
grant for
katedra na uniwersytecie
start learning
devision
rozróżniać
start learning
distinguish
w przybliżeniu
start learning
approximately
ubiegać się o stypendium / grant
start learning
apply for a scholarship/grant
uczestniczyć w wykładach
start learning
attend lectures
podchodzić do egzaminu/mieć egzamin
start learning
take an exam
zdawać egzamin
start learning
sit an exam
mieć egzamin/podchodzić do egzaminu
start learning
do an exam
zdać egzamin
start learning
pass exam
nie zdać egzaminu
start learning
fail an exam
powtarzać materiał do egzaminu
start learning
to revise for (a test/an exam)
studiować na PW
start learning
to study at WUT
ukończyć studia
start learning
graduate from
poprawić
start learning
resit
podnieść
start learning
boost

You must sign in to write a comment